Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία 16 ΔΕΚΟ - Σημαντική βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος τρίμηνου κατά 46% (216 εκ. ευρώ) στα οικονομικά στοιχεία εσόδων-εξόδων για το Α΄ τρίμηνο 2011

10 Μάιου 2011 Σχόλια
Σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος μετά επιχορηγήσεων στο Α’ τρίμηνο 2011, κατά 46% (216 εκ. ευρώ), παρουσιάζουν 16 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών.Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τις 16 εταιρίες που υπέβαλαν τα τριμηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής: Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €277,9 εκ.....

09 | 05 | 2011

Σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος μετά επιχορηγήσεων στο Α’ τρίμηνο 2011, κατά 46% (216 εκ. ευρώ), παρουσιάζουν 16 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Α΄ τριμήνου 2011 σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2010 για τις 16 εταιρίες που υπέβαλαν τα τριμηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:

    Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών (προ επιχορηγήσεων) κατά 43% το Α΄ τρίμηνο 2011 σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €277,9 εκ.
    Το σύνολο των εξόδων Α΄ τρίμηνο 2011  σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2010 παρουσιάζει μείωση κατά €295,7 εκ.  ήτοι 30%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

- Μείωση κατά 34% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν.3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

- Μείωση κατά 41% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

- Μείωση των τόκων το 2011 κατά 29%

- Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 38% το 2011.

    Παρατηρείται μείωση των πωλήσεων το Α΄ τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 κατά 6% ήτοι €16,8 εκ.
    Μείωση κατά 35% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το Α’ τρίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €114,9 εκ. από €176,6 εκ. το Α τρίμηνο του 2010.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης