Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αξιόπιστος σύμμαχος για τον επιχειρηματία η υπηρεσία μιας στάσης για την ίδρυση επιχείρησης

10 Μάιου 2011 Σχόλια
Αξιόπιστος σύμμαχος για τον επιχειρηματία η υπηρεσία μιας στάσης για την ίδρυση επιχείρησης

Απολογισμός πρώτου μήνα λειτουργίας

Σε έναν αξιόπιστο σύμμαχο για τον επιχειρηματία εξελίσσεται η υπηρεσία μιας στάσης, μετά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό απολογισμό (4.4.2011 έως 3.5.2011), σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό ιδρύθηκαν συνολικά 280 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 2.279 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 1806 είναι ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)

Αναλυτικά, στα 59 Επιμελητήρια της χώρας και σε περίπου 1.950 συμβολαιογράφους που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, (από τους 3.200 που υπάρχουν πανελλαδικά και πιστοποιούνται καθημερινά), έχουν ιδρυθεί οι παρακάτω εταιρικοί τύποι:

- ΑΕ: 17

- ΕΠΕ: 18

- ΕΕ: 95

- ΟΕ: 150

ΣΥΝΟΛΟ: 280

Αντίστοιχα, η μορφή των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) πανελλαδικά, είναι η εξής:

- ΑΕ: 41

- ΟΕ: 244

- ΕΕ: 132

- ΕΠΕ: 52

- ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 1

- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: 1

- ΑΤΟΜΙΚΗ: 1806

- ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡ.: 2  

ΣΥΝΟΛΟ: 2279

Ενδεικτικά, η Υπηρεσία Μιας Στάσης και το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.), αποφέρουν τα εξής οφέλη:

-1 ημέρα για την ίδρυση επιχείρησης αντί για 38

-1 σημείο επαφής για τον πολίτη αντί για 8

-1 διαδικασία αντί για 11

-5 πληροφοριακά συστήματα Υπουργείων διαλειτουργούν

-71 φορείς συνεργάζονται για τη λειτουργία της ΥΜΣ

-61,7% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΕΠΕ

-54,2% μειώνεται το κόστος σύστασης των ΟΕ και ΕΕ

-50,2% μειώνεται το κόστος σύστασης μιας ΑΕ

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενοποιεί:  

-59 μητρώα επιμελητηρίων,

-το μητρώο Α.Ε. 54 Νομαρχιών,

-τα βιβλία εταιρειών σε 62 Πρωτοδικεία της χώρας.

Σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) και την Υπηρεσία Μιας Στάσης, μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος στις παρακάτω ιστοσελίδες :

     www.gge.gr (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), στην κατηγορία «Διαδικασία Σύστασης Επιχειρήσεων», όπου δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για τη σύσταση επιχειρήσεων, τα στοιχεία επαφής των εμπλεκόμενων φορέων όπως τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιών, τα Επιμελητήρια, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, τα Πρωτοδικεία καθώς και πληροφορίες για τους τύπους επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που από το Νόμο επιβάλλονται για τη σύστασή τους.
    www.businessportal.gr, όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) και των Υπηρεσιών μιας Στάσης, το θεσμικό πλαίσιο, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα (FAQs), τους πιστοποιημένους χρήστες (Συμβολαιογράφοι και Επιμελητήρια) χρήσιμοι σύνδεσμοι κλπ.
    www.businessregistry.gr, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα ενημέρωσης για το μοναδικό αριθμό Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) κάθε επιχείρησης μέσω υποβολής του ΑΦΜ, καθώς και γενικής φύσης πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.). Επιπλέον, κάθε εγγεγραμμένη επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στη βάση δεδομένων του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ) με τη χρήση μοναδικού κωδικού πρόσβασης και να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία του φακέλου της.
    www.geminet.gr, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα σε κάθε πιστοποιημένο χρήστη (Επιμελητήρια και Συμβολαιογράφοι) να εισέλθουν στο σύστημα με τη χρήση μοναδικού κωδικού και να πραγματοποιήσουν τη σύσταση μιας επιχείρησης από οποιοδήποτε σημείο.

 Επόμενα βήματα για τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) και το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ)

     Απλούστευση και ένταξη αδειοδοτικής διαδικασίας στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ)
    Διεύρυνση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για τις Ατομικές Επιχειρήσεις
    Διασύνδεση Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των Επιμελητηρίων (Προγραμματικές Συμβάσεις)
    Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης των Συμβολαιογράφων
    Ένταξη 54 ΚΕΠ στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ)
    Ολοκλήρωση Εμπλουτισμού της Βάσης του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)
    Ολοκλήρωση όλων των Ηλεκτρονικών Διεπαφών
    Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ) για το Μητρώο Εξαγωγέων & τα λοιπά Ειδικά Μητρώα
    Χρήση Ψηφιακών ΥπογραφώνΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης