Με θετικό πρόσημο 370 εγγραφών νέων επιχειρήσεων έκλεισε ο μήνας Μάρτιος 2011

Οικονομικές Ειδήσεις

9 Μάιος 2011
Taxheaven.gr

Δευτέρα, 9 Μαΐου 20111

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Δελτίο Τύπου


Με θετικό πρόσημο 370 εγγραφών νέων επιχειρήσεων έκλεισε ο μήνας Μάρτιος 2011

Όπως προκύπτει από τα μητρώα των επιμελητηρίων, το σύνολο των εγγραφών νέων επιχειρήσεων για το μήνα Μάρτιο 2011 υπερέβη τον αριθμό των διαγεγραμμένων, καταγράφοντας 5.050 ανοίγματα επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές, οι οποίες έφτασαν τις 4.680. Έχουμε δηλαδή θετικό πρόσημο 370 περισσότερων επιχειρήσεων που άνοιξαν σε σχέση μ’ αυτές που έκλεισαν.

Σημειώνεται ότι το θετικό αυτό πρόσημο εγγραφών, ακολουθεί μετά από ένα αρνητικό πρώτο δίμηνο (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011), κατά το οποίο τα στοιχεία των Επιμελητηρίων για τις ενάρξεις-διαγραφές επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν ως εξής: Ιανουάριος: Σύνολο Εγγραφών: 4.529 - Σύνολο Διαγραφών: 5.121, Φεβρουάριος: Σύνολο Εγγραφών: 4.684 - Σύνολο Διαγραφών: 5.123.

Υπενθυμίζεται ότι το έτος 2010 έκλεισε σημειώνοντας επίσης θετικό πρόσημο νέων εγγραφών, καθώς άνοιξαν 6.744 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που έκλεισαν. Αναλυτικότερα από 01-01-2010 έως 31-12-2010 κατεγράφησαν 62.781 ενάρξεις επιχειρήσεων, ενώ ο συνολικός αριθμός αυτών που διέκοψαν την λειτουργία τους διαμορφώθηκε στις 56.037.