Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιεύει σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις για πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών.

8 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο έκθεσης με προτάσεις για τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 2 Πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών.....

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιεύει σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις για πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών.

2 Φεβρουαρίου 2006

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε σήμερα για δημόσιο σχολιασμό ένα προσχέδιο έκθεσης με προτάσεις για τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Π. 2  Πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών. Η σχεδιαζόμενη τροποποίηση πραγματεύεται δύο ζητήματα. Προτείνει να περιοριστούν οι όροι παραχώρησης σε όρους υπηρεσιών και όρους απόδοσης. Όροι παραχώρησης είναι οι όροι τους οποίους ένα άτομο ή ένας οργανισμός πρέπει να πληροί για να λάβει μετοχές μιας οντότητας κατόπιν συμφωνίας  για πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών. Η τροποποίηση προτείνει επίσης όλες οι ακυρώσεις, είτε από την οντότητα είτε από άλλα μέρη, να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση.

Παρουσιάζοντας το προσχέδιο έκθεσης, ο σερ David Tweedie, Πρόεδρος του IASB, είπε:

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν την ανταπόκριση του Συμβουλίου στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το ότι το πρότυπό μας για πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών δεν δίνει οδηγίες για δύο πολύ συνηθισμένες πλευρές των συμφωνιών για πληρωμή που βασίζεται στην αξία των μετοχών. Πιστεύουμε ότι αυτές οι σχεδιαζόμενες  τροποποιήσεις, αν επικυρωθούν, θα καλύψουν  ένα κενό στο πρότυπο.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προσκαλεί σε σχολιασμό του προσχεδίου έκθεσης έως  τις 2 Ιουνίου 2006.

Πηγή iasb

Μετάφραση Ρενα ΛιαπάτηΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης