Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξι δισ. ευρώ ζητεί η τρόικα.

  • Στέρηση φοροαπαλλαγών και αφορολόγητου ορίου περιμένει όχι μόνο τους οφειλέτες του Δημοσίου αλλά και όλους όσοι εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις, ενώ το μέτρο των κατασχέσεων οφειλών εις χείρας τρίτων επεκτείνεται και στους ενοικιαστές.
Και τα δύο αυτά μέτρα θα ληφθούν κάτω από την πίεση της τρόικας για διπλάσια αριθμητικά προσαρμογή της τάξης πλέον των 6 δισ. ευρώ το 2011, έναντι μόλις 3 δισ. ευρώ, που συνεχίζει να εκτιμά ακόμη η κυβέρνηση ως αντιστάθμισμα των εφετινών αποκλίσεων και της περυσινής αναθεώρησης του ελλείμματος.

Στέρηση φοροαπαλλαγών αλλά και αφορολόγητου ορίου περιμένει όχι μόνο τους οφειλέτες του Δημοσίου αλλά και όλους όσοι εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις, ενώ το μέτρο των κατασχέσεων οφειλών εις χείρας τρίτων επεκτείνεται και στους ενοικιαστές. Και τα δύο μέτρα θα ληφθούν κάτω από την πίεση της τρόικας για διπλάσια προσαρμογή της τάξης πλέον των 6 δισ. ευρώ το 2011 έναντι μόλις 3 δισ. ευρώ που συνεχίζει να εκτιμά ακόμη η κυβέρνηση ως αντιστάθμισμα των εφετινών αποκλίσεων και της περυσινής αναθεώρησης του ελλείμματος.

Ηδη και ο μήνας Απρίλιος είναι ελλειμματικός από πλευράς εσόδων, καθώς η μικρή αύξηση των εσόδων κατά 3% δεν στάθηκε ικανή να καλύψει σημαντικό μέρος της απόκλισης των προηγούμενων μηνών, με αποτέλεσμα η συνολική απόκλιση στο τετράμηνο να αγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα οι δαπάνες δεν φαίνεται να συγκρατούνται, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις νέες υποχρεώσεις που καλείται να καλύψει ο προϋπολογισμός, εξαιτίας των αναγκών για επιχορήγηση επιπλέον 600 εκατ. ευρώ για το ΙΚΑ και 700 εκατ. ευρώ για τον ΟΑΕΔ, συνεπεία της αύξησης της ανεργίας και της μείωσης των εισφορών από τη μείωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα. Τα μέτρα θα αποτελούν μέρος του φορολογικού νομοσχεδίου, που αναμένεται να κατατεθεί τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2011 θα γίνει μία εμπεριστατωμένη μελέτη ορισμένων πτυχών της ισχύουσας φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά της. Οι πτυχές αυτές θα αφορούν κυρίως τη φορολογία νομικών προσώπων, τη φορολογία της περιουσίας και τα καθεστώτα των παρεχόμενων φοροαπαλλαγών, παρεκκλίσεων και άλλων μορφών φορολογικών κινήτρων ή εκπτώσεων. Το μέτρο πάντως που αφορά την επέκταση των κατασχέσεων οφειλών εις χείρας τρίτων και στα ενοίκια θα ληφθεί άμεσα και δεν αποκλείεται μάλιστα να γίνει πράξη την ερχόμενη εβδομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ενοικιαστές κατοικιών που ανήκουν σε οφειλέτες του Δημοσίου να κληθούν με επιστολή από το υπουργείο Οικονομικών να καταθέσουν το τίμημα του ενοικίου σε λογαριασμό του Δημοσίου.

 

ΔΕΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Με βάσει τα συμπεράσματα της μελέτης, κατά την περίοδο Ιουνίου - Σεπτεμβρίου 2011 θα συνταχθεί σχέδιο νόμου που θα επιφέρει τις εξής μεταρρυθμίσεις.

1. Κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και του κώδικα ποινών: Κατά την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου ειδική ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, θα προτείνει την κατάργηση των μη αναγκαίων διατάξεων και την ένταξη των απαραίτητων διατάξεων στη φορολογία εισοδήματος ή σε άλλο νόμο, όπως ρητά προβλέπεται στον Ν. 3888/10, στα πλαίσια των ισχυουσών ρυθμίσεων και σε άλλα νομοθετήματα των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι νέες διατάξεις θα ενταχθούν σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του 2011.

2. Εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων, αλλά και κατάργηση προστίμων για εντελώς τυπικούς λόγους, με σκοπό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στους φορολογούμενους στις σχέσεις τους με τις φορολογικές Αρχές. Θα επιδιωχθεί ο περιορισμός του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται στη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων (ισόποσο της αξίας της συναλλαγής) ή σε έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και σε λήψη εικονικών (διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής), προκειμένου να καθίσταται εφικτός άμεσα ο διοικητικός συμβιβασμός και η οριστική βεβαίωσή τους και να μη διαιωνίζονται οι σχετικές φορολογικές υποθέσεις και να μην βεβαιώνονται ποσά εξ ορισμού ανεπιδέκτου είσπραξης.

3. Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας: Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2012 θα γίνει επεξεργασία κωδικοποίησης και απλούστευσης της φορολογικής νομοθεσίας με προτεραιότητα στις διατάξεις φορολογίας νομικών προσώπων και κεφαλαίου. Οι κωδικοποιημένες φορολογικές διατάξεις θα κατατεθούν ως νομοσχέδιο στα τέλη του 2012.

4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Εξαίρεση φορολογικών απαλλαγών και ελαφρύνσεων (π.χ. εκπτώσεις φόρου στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δικαίωμα απαλλαγής α΄ κατοικίας στις μεταβιβάσεις κ.λπ.) φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (παράδειγμα Πορτογαλίας).

5. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός κινητών ή ακινήτων για ευρύτερη συμμετοχή στην πλειοδοσία.

6. Θέσπιση υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης στο Δημόσιο των αιτήσεων για κήρυξη πτώχευσης, των αιτήσεων για δικαστική υπαγωγή οφειλετών, λόγω οικονομικής αδυναμίας στην (προληπτική της πτώχευσης) διαδικασία συνδιαλλαγής, καθώς και των δικαστικών αποφάσεων περί ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, ώστε να εξασφαλίζεται ικανό χρονικό διάστημα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τις ΔΟΥ (π.χ. διενέργεια φορολογικών ελέγχων και βεβαιώσεων, όταν υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις, λήψη μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, εγγραφή υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη).

7. Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων συνεταιρισμούς, δεδομένου ότι συνήθως η διοίκηση αυτών ασκείται από πρόσωπα που δεν κατονομάζονται στο καταστατικό ως διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι.

8. Θέσπιση βραχείας προθεσμίας εντός της οποίας οι τράπεζες που έχουν χορηγήσει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ), των οποίων τις δόσεις καθυστερεί ο οφειλέτης, οφείλουν να αποστέλλουν το χρέος προς βεβαίωση στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε αφενός να μην επιβαρύνεται το Δημόσιο με επιπλέον τόκους, αφετέρου να προλαμβάνεται η υπαγωγή της επιχείρησης του οφειλέτη σε πτώχευση ή εκκαθάριση, φαινόμενο που συχνά παρατηρείται στην πράξη

9. Αντιμετώπιση του φαινομένου των δολίων πτωχεύσεων μέσω αναμόρφωσης των σχετικών διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να απαιτούνται περισσότερα αποδεικτικά μέσα πέραν των προβλεπόμενων σήμερα μαρτυρικών καταθέσεων.

10. Κατάργηση φοροαπαλλαγών και αφορολογήτου ορίου για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν διαπράξει αδικήματα της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικά για τους φοροπαραβάτες μένει να διευκρινιστεί το ύψος και το είδος των παραβάσεων που θα επισείουν τη λήψη του μέτρου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι χρωστούν στο Δημόσιο ή είναι παραβάτες θα χάνουν πέραν του αφορολογήτου ορίου, τις εκπτώσεις από αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, την απόκτηση πρώτης κατοικίας αλλά και το αφορολόγητο όριο της ακίνητης περιουσίας.


Κέρδος 8/5/2011 06:00Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης