Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση της γραφειοκρατίας για τα επιχειρηματικά πάρκα

6 Μάιου 2011 Σχόλια
Μείωση της γραφειοκρατίας για τα επιχειρηματικά πάρκα              
 
ΔPAΣTIKH αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων με στόχο την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και την ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων αιτήσεων και δικαιολογητικών προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με το οποίο εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα αδειοδότησης των επιχειρήσεων από τα επιμελητήρια. Στόχος της ρύθμισης είναι η αποσυμφόρηση της περιφερειακής διοίκησης και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία επιχειρείται να διευκολυνθεί περαιτέρω με τη θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Με το ίδιο νομοσχέδιο αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων και προβλέπεται η εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου υπό τη μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Bιομηχανίας του Yπουργείου Ανάπτυξης.

Οι καινοτομίες που εισάγει το νομοσχέδιο σε σχέση με τα επιχειρηματικά πάρκα είναι οι εξής:

• Εξασφαλίζεται η τήρηση ενός βασικού πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας, αλλά διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα, αφού παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της επιχειρηματικής δράσης σε νέους και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι τα logistics, τα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα, παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, το εμπόριο, καθώς επίσης και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και φυσικό αέριο.

• Απλοποιείται η διαδικασία κατασκευής των έργων υποδομής με κατάργηση του υφιστάμενου χρονοβόρου και γραφειοκρατικού συστήματος του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Τα έργα υποδομής θεωρούνται εξ ολοκλήρου ιδιωτικά έργα, τελούνται υπό την ευθύνη του φορέα ανάπτυξης του πάρκου, τίθενται ωστόσο εχέγγυα ποιοτικής κατασκευής τους μέσω εποπτείας της δημόσιας διοίκησης.

• Εξασφαλίζεται η ταχεία αξιολόγηση ώριμων σχεδίων που έχουν υποβληθεί από αξιόπιστους και φερέγγυους φορείς, καθώς και η τήρηση της αρχής της διαφάνειας μέσω της ενημέρωσης και της συνεργασίας αυτών με τους ιδιοκτήτες τής προς οργάνωση έκτασης και των ενδεχομένως υφιστάμενων επιχειρήσεων.

• Προβλέπεται δυνατότητα αποφυγής μέρους της διαδικασίας ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, στην περίπτωση που ο φορέας ανάπτυξής του έχει καταστεί κύριος του συνόλου της έκτασης.

• Αποσαφηνίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθώς και των έργων υποδομής.

• Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός Eπιχειρηματικών Πάρκων και θεσμοθετούνται μια σειρά από οικονομικά, πολεοδομικά και διοικητικά κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτά.

• Ενισχύεται η διοίκηση - διαχείριση Ε.Π. που προικίζεται με σημαντικές αρμοδιότητες, αλλά και ευθύνες. Παρέχεται η δυνατότητα για αυτοδιαχείριση του πάρκου από τους ιδιοκτήτες/επιχειρηματίες μέσα σε συγκεκριμένα όμως πλαίσια, ώστε η απαλλαγή από άδειες και εγκρίσεις να συμβαδίσει με πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

• Προβλέπεται για περιοχές όπου υπάρχουν άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης, με δίκαιο επιμερισμό του κόστους, ώστε να αναβαθμίζονται οι υποδομές, χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να τηρείται η γενική αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει».

Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων το νομοσχέδιο προβλέπει μια σημαντική καινοτομία ως προς την έννοια της αδειοδοτούσας αρχής. Συγκεκριμένα, εκτός από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, αδειοδοτούσα αρχή ορίζονται και τα κατά τόπους αρμόδια Επιμελητήρια της χώρας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ένας ισοδύναμος μηχανισμός με στόχο την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την αύξηση των σημείων επεξεργασίας των αιτημάτων αδειοδότησης.

Με τα ειδικότερα άρθρα του μέρους αυτού διευκολύνεται η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, ανάλογα με τον βαθμό όχλησης, και χορηγούνται αυτές με την κατάθεση των δικαιολογητικών, ενώ έπεται η επιθεώρηση.

Με τον ίδιο σκοπό και στόχο τυποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες κατηγορίας β΄ του Ν. 1650/1986 και ενσωματώνονται στην άδεια εγκατάστασης, απαλλάσσοντας τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Eγκρισης Περιβαλλοντικών Oρων.

Επιπλέον, προβλέπεται σαφώς ότι για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, με την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας για την έκδοση της Απόφασης Eγκρισης Περιβαλλοντικών Oρων τεκμαίρεται ως θετική η σχετική αίτηση.

Τέλος, σημαντικό ρόλο προς την επίτευξη της εν λόγω επιτάχυνσης και απλοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναμένεται ακόμη να διαδραματίσει η κατά το δυνατόν προτυποποίηση των απαιτήσεων της γενικότερης διαδικασίας αδειοδότησης.
 
Πηγή: Express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης