Αποτελέσματα live αναζήτησης

12 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή - Οι νέες δράσεις του ΥΠΟΙΚ. - Ποιες αλλαγές έρχονται στην νομοθεσία.

  • Λίστα μεγαλοοφειλετών στη δημοσιότητα. Εσοδα από φοροδιαφυγή 11,8 δισ. €
12 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή κυνηγάει η κυβέρνηση

Φιλόδοξο σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αλλά και όλων συνολικά των αλλαγών που θα αποφέρουν έσοδα 12 δισ ευρώ σε μία τριετία.


Συνοπτικά.

Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις ταμειακές μηχανές προβλέπεται :

Nεες προδιαγραφές για τις ταμεικές μηχανές οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’ όψη όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν πραγματοποιηθεί το διάστημα που έχει περάσει, και αντίστοιχα θα βασίζονται πιθανά σε νέες τεχνολογικές επιλογές.

Για παράδειγμα, στους μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων («ταμειακές μηχανές») προγραμματίζεται αλλαγή του τύπου της ενσωματωμένης ψηφιακής μνήμης και υιοθέτηση ηλεκτρονικού ημερολογίου, σε αντικατάσταση του δεύτερου χάρτινου ρολού. Ένα άλλο σημείο βελτίωσης των προδιαγραφών θα αφορά στον εκσυγχρονισμό του υλικού (hardware) ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται με ευκολότερο και συντομότερο τρόπο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος.

Τέλος, ένα σημαντικό σημείο βελτίωσης της λειτουργικότητας των ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών είναι η ενσωμάτωση δυνατότητας απευθείας υποβολής των φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών δεν θα προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης της επικοινωνίας με τις κεντρικές υποδομές. Θα προσδιορίζονται μόνο ο τρόπος κωδικοποίησης των δεδομένων και όλοι οι διαθέσιμοι τρόποι υποδοχής των στοιχείων. Ήδη έχει δημιουργηθεί σχετική επιτροπή με συμμετοχή φορέων της αγοράς η οποία θα καταλήξει σε προδιαγραφές ώστε το νέο σύστημα να μπει σε εφαρμογή το 2012.

Μια τέτοια προσέγγιση θα διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο στην κεντρική αξιοποίηση των δεδομένων των συναλλαγών, όπως είναι η διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για την υποβοήθηση των φορολογικών ελέγχων, και ο καλύτερος προγραμματισμός οικονομικών μεγεθών και παραμέτρων. Εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές, προγραμματίζεται και μια γενικότερη επικαιροποίηση του πλαισίου χρήσης των φορολογικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός ενοποιημένου ηλεκτρονικού μητρώου των μηχανισμών που βρίσκονται σε λειτουργία (ενώ σήμερα οι ταμειακές μηχανές είναι δηλωμένες χειρόγραφα στις κατά τόπους ΔΟΥ). Παράλληλα, αντίστοιχες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν για το συναφές μητρώο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών φορολογικών μηχανισμών.Επιβολή ποινών και αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων φόρων

Στο πεδίο της επιβολής ποινών στους παραβάτες και της αναγκαστικής είσπραξης των οφειλομένων φόρων το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει:

• Τη συντόμευση των διαδικασιών καταβολής προστίμων στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής άμεσα καταβλητέου προστίμου, η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών, απώλεια αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος για επιτηδευματίες (άρθρο 75 ν.3842/2010).
• Ότι ορίζεται ως ποινικό αδίκημα που οδηγεί σε ποινή φυλάκισης η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και η απόκρυψη συναλλαγών (άρθρο 16, ν. 3888/2010).
• Την υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής ανείσπρακτων οφειλών, όπως κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν δυνατότητα αποπληρωμής (άρθρο 66 ν. 3842/2010).
• Την εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη δημοσίων εσόδων με τη δυνατότητα κατάσχεσης εις χείρας τρίτων όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς (άρθρο 15 ν.3888/2010).
• Ότι η προσωρινή διαταγή που χορηγείται από τον δικαστή στις φορολογικές δίκες περιορίζεται σε ισχύ σε 30 ημέρες. Η απόφαση επί αιτήσεως αναστολής περιορίζεται επίσης στις 30 ημέρες.
• Την οριοθέτηση του βάρους απόδειξης και της εξουσίας του δικαστηρίου όταν δικάζει αναστολή με αντικείμενο φορολογική υπόθεση. Παύει έτσι η γενική και αόριστη αναστολή εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης της φορολογικής αρχής με την οποία αδρανοποιούνται οι εισπρακτικοί μηχανισμοί (άρθρο 34, ν. 3900/2010).
• Το περιορισμό των βαθμών εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων. Διαφορές έως 150.000 ευρώ θα δικάζονται από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και θα επιτρέπεται μόνο αναίρεση. Από 150.000 ευρώ και άνω θα δικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο και θα επιτρέπεται μόνο αναίρεση. Με τις ρυθμίσεις αυτές θα συντμηθεί ο χρόνος εκκρεμοδικίας κατά τα 2/3 του (άρθρο 13, ν. 3900/2010).
• Ότι δεν μπορεί να γίνεται δικαστική ακύρωση των πράξεων των φορολογικών αρχών για τυπικές πλημμέλειες. Στις περιπτώσεις αυτές θα εξετάζεται αν υπήρξε βλάβη του φορολογούμενου από την παράλειψη. Αν όχι το δικαστήριο θα προχωράει στην επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης (άρθρο 20, ν. 3900/2010).
• Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων για φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια.


Φοροδιαφυγή
Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η ΓΓΠΣ δραστηριοποιείται σε μια πληθώρα δράσεων:

• Στην εξαγωγή καταστάσεων προς έλεγχο και διασταυρώσεις. Η ΓΓΠΣ υποστηρίζει το ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών του υπουργείου εξάγοντας πλήθος καταστάσεων προς έλεγχο βάσει κριτηρίων, καθώς και διασταυρώσεων. Οι σημαντικότερες σχετικές δράσεις του τελευταίου έτους είναι:

o Καταστάσεις μη υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τα έτη 2010 και 2011.
o Διάφορες διασταυρώσεις οφειλετών με Περιουσιολόγιο. Αποστολές σχετικών ατομικών προσκλήσεων.
o Επιχειρήσεις με σημαντικές διαφορές οικονομικών στοιχείων μεταξύ χρήσεων 2008 και 2009.
o Διασταύρωση Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) και του Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου, με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις Οικονομικών ετών 2008-2010.
o Διασταυρωτικοί έλεγχοι των δηλωθέντων παραδόσεων από Ελληνικές επιχειρήσεις, προς αντίστοιχες του εξωτερικού.
o Διάφορες καταστάσεις με στοιχεία μητρώου και δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών επιτηδευματιών και περιοχών για ΣΔΟΕ.
o Διασταύρωση Επιχειρηματικής Αμοιβής ετών 2008 και 2009.
o Εντοπισμός μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας ετών 2008 και 2009.
o Πλήθος άλλων διασταυρώσεων, ελέγχων και καταστάσεων που ζητούνται από τις φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου

Για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζονται επιπλέον διασταυρώσεις, όπως:

o Διασταύρωση επιχειρήσεων που περαίωσαν και δεν έχουν υποβάλει ΦΠΑ για οποιαδήποτε περαιωθείσα περίοδο.
o Διασταύρωση μη υποβολής ΦΠΑ ή/και Εισοδήματος με Δηλώσεις ΚΒΣ.
o Διασταύρωση επιχειρήσεων που περαίωσαν και δεν έχουν υποβάλει ΦΠΑ για οποιαδήποτε περαιωθείσα περίοδο.
o Καταστάσεις επιτηδευματιών που δεν αποδέχτηκαν την περαίωση βάσει διαφόρων κριτηρίων.
o Διασταύρωση στοιχείων διπλοτύπων απόδοσης ΦΜΥ που δηλώνονται στο Ε7 με το σύστημα εσόδων.
o Εντοπισμός Φυσικών προσώπων με σημαντική ακίνητη περιουσία, που δηλώνονται ότι εισπράττουν ενοίκια, αλλά δεν τα δηλώνουν ή δηλώνουν λιγότερα.
o Υλοποίηση βάσης δεδομένων ελεγκτικής αρμοδιότητας επιχειρήσεων.
o Εντοπισμός μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το 2009.
o Αξιοποίηση δεδομένων του ΟΟΣΑ για εισοδήματα ελλήνων στο εξωτερικό.
o Επικαιροποίηση της διασταύρωσης όσων δεν έχουν υποβάλλει δήλωση Φ.Ε. οικ. έτους 2009 και τους δηλώνουν άλλοι ως εκμισθωτές. Εκτέλεση και για το 2010.
o Καταστάσεις επιχειρήσεων με επιστροφές ΦΠΑ ή που έχουν υποβάλει αίτημα, λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων 2009 και 2010.
o Διαδικασία αξιολόγησης ορθής χρήσης του κωδικού ανάλωσης κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών στις ηλεκτρονικές δηλώσεις εισοδήματος.
o Διασταύρωση στοιχείων εισαγωγών (τελωνεία) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (VIES) για περιπτώσεις ασυμφωνιών. Απαιτείται συνεργασία των αρμοδίων διευθύνσεων για να προσδιοριστεί ο μηχανισμός.

• Στην υποστήριξη με δεδομένα και εφαρμογές των ομάδων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο.

• Στην πραγματοποίηση τακτικών συνεδριάσεων της επιτελικής ομάδας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για το σχεδιασμό τους και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

• Στην αποστολή ηλεκτρονικών ή έγγραφων ειδοποιήσεων για επερχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που δεν υλοποιήθηκαν.

• Στην αποστολή προσωποποιημένης αναφοράς στους προϊστάμενους των ΔΟΥ για τα αποτελέσματα της ημέρας. Θα ενεργοποιηθεί εντός της εβδομάδας.

• Στη δημιουργία σχέσεων διαλειτουργικότητας με ποικίλους φορείς για τη συλλογή δεδομένων οικονομικού ενδιαφέροντος (τράπεζες, ταμεία ασφάλισης, δικηγορικοί σύλλογοι, ΤΕΕ κ.α.).

O σχεδιασμός για την επόμενη τριετία βασίζεται στο νομοθετικό έργο και την οργανωτική προετοιμασία που έχει προηγηθεί και αναλυτικά περιγράφηκε. Οι κεντρικοί πυλώνες επί των οποίων στηρίζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι:

• Αποτελεσματικότεροι έλεγχοι με ουσιαστικό εισπρακτικό αποτέλεσμα: αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, των ΔΟΥ, νέο επίλεκτο σώμα ελεγκτών, καλύτερη στόχευση, χρήση διασταυρώσεων που αξιοποιούν νέες βάσεις δεδομένων της ΓΓΠΣ και άλλων φορέων, ειδικές ομάδες έργου για πάταξη της φοροδιαφυγής φυσικών προσώπων και μεγάλων φορολογούμενων και νέα συστήματα εξατομικευμένης παρακολούθησης του ελεγκτικού έργου. Παράλληλα βελτιώνεται η οργάνωση και τεχνολογική υποδομή των τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

• Αποτελεσματικότερη είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών: μεταρρύθμιση και επιτάχυνση των δικονομικών διαδικασιών μέσω των οποίων προέκυπτε καθυστέρηση ή και αποφυγή πληρωμής οφειλομένων, καλύτερη στόχευση δράσεων αναγκαστικής είσπραξης, ευρεία εφαρμογή καινοτόμων μορφών αναγκαστικής είσπραξης (π.χ. κατάσχεση εις χείρας τρίτων, κατάσχεση οφειλών προς προμηθευτές του δημοσίου κα) που ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών δικαστικού και δημιουργία κεντρικής μονάδας για την αναγκαστική είσπραξη από μεγάλους οφειλέτες, δίωξη των μεγάλων οφειλετών με ποινές στερητικές της ελευθερίας.

• Φορολόγηση αποκρυπτόμενων εισοδημάτων βάσει τεκμηρίων: υπολογισμός του εισοδήματος με βάση τεκμήρια δαπανών διαβίωσης, διασταύρωση των εισοδημάτων με ακίνητη περιουσία που στηρίζεται στο νέο περιουσιολόγιο, νέες δυνατότητες πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για φοροδιαφυγή εντός και εκτός Ελλάδας, νέα Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου του πόθεν έσχες.

• Παραδειγματική τιμωρία των μεγάλων φοροφυγάδων: άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων για αυστηρότερες ποινές και κυρίως για τη λειτουργία οικονομικού εισαγγελέα, χρήση της διαδικασίας του αυτόφωρου κατά την αποκάλυψη σημαντικών φορολογικών παραβάσεων, διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που φοροδιαφεύγουν, παύση εφαρμογής χαριστικών ρυθμίσεων που επιβραβεύουν τη φορολογική ασυνέπεια, την άμεση δίωξη των επίορκων κρατικών λειτουργών που συγκαλύπτουν πράξεις φοροδιαφυγής.

• Ενισχυμένη οικειοθελής φορολογική συμμόρφωση: η άρση του αισθήματος ατιμωρησίας και κατοχύρωση της εικόνας μιας αποτελεσματικής, δίκαιης και ηθικά ακέραιης φορολογικής αρχής συντείνει στην αυξημένη φορολογική συμμόρφωση. Επιπλέον αυτών στοχεύουμε στη μείωση του διοικητικού κόστους της συμμόρφωσης μέσω απλούστερων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, όπως η κατάργηση του ΚΒΣ και η ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με τις φορολογικές υπηρεσίες, τα φορολογικά πιστοποιητικά λογιστών και ορκωτών ελεγκτών, τις επικοινωνιακές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά των νέων, την έγκυρη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους των φορολογικών αρχών.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μελέτη ισχύουσας φορολογικής πολιτικής

Την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2011 θα γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη ορισμένων πτυχών της ισχύουσας φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητά της. Οι πτυχές αυτές θα αφορούν κυρίως τη φορολογία νομικών προσώπων, τη φορολογία της περιουσίας και τα καθεστώτα των παρεχόμενων φοροαπαλλαγών, παρεκκλίσεων και άλλων μορφών φορολογικών κινήτρων ή εκπτώσεων. Με βάσει τα συμπεράσματα της μελέτης κατά την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2011 θα συνταχθεί σχέδιο νόμου που θα επιφέρει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.


Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του Κώδικα Ποινών

Όπως ήδη έχει εξαγγελθεί κατά την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου ειδική ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, έχει αναλάβει την μελέτη και αξιολόγηση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και θα προτείνει την κατάργηση των μη αναγκαίων διατάξεων και την ένταξη των απαραίτητων διατάξεων στη φορολογία εισοδήματος ή σε άλλο νόμο, όπως ρητά προβλέπεται στο Ν. 3888/2010, στα πλαίσια των ισχυουσών ρυθμίσεων και σε άλλα νομοθετήματα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες διατάξεις θα ενταχθούν σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του 2011.

Επίσης, θα επιδιωχθεί εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων, αλλά και η κατάργηση προστίμων για εντελώς τυπικούς λόγους με σκοπό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στους φορολογουμένους στις σχέσεις τους με τις φορολογικές αρχές. Θα επιδιωχθεί ο περιορισμός του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται στη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων (ισόποσο της αξίας της συναλλαγής), ή σε έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και σε λήψη εικονικών (διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής), προκειμένου να καθίσταται εφικτός άμεσα ο διοικητικός συμβιβασμός και η οριστική βεβαίωσή τους και να μη διαιωνίζονται οι σχετικές φορολογικές υποθέσεις και να μην βεβαιώνονται ποσά εξ ορισμού ανεπιδέκτου είσπραξης.

Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας

Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2012 θα γίνει επεξεργασία κωδικοποίησης και απλούστευσης της φορολογικής νομοθεσίας με προτεραιότητα στις διατάξεις φορολογίας νομικών προσώπων και κεφαλαίου. Οι κωδικοποιημένες φορολογικές διατάξεις θα κατατεθούν ως νομοσχέδιο στα τέλη του 2012.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Στα θέματα είσπραξης Δημοσίων Εσόδων έχουν γίνει βελτιωτικές κινήσεις για την διευκόλυνση της είσπραξης των οφειλομένων χρεών και συγκεκριμένα οι κυριότερες νομοθετικές μεταβολές είναι οι ακόλουθες:

• Θεσμοθέτηση της δυνατότητας χορήγησης διοικητικής αναστολής πληρωμής άπαξ, μέρους ή του συνόλου ληξιπρόθεσμης οφειλής υπό προϋποθέσεις.

• Θέσπιση διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες: α) αναστολές καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, αναστολές λήψης αναγκαστικών μέτρων και διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής δεν απαλλάσσουν τα χρέη από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, β) εφαρμογή των διατάξεων για συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων σε όλες τις περιπτώσεις που τα βεβαιωμένα χρέη τελούν σε αναστολή.

• Θέσπιση δυνατότητας τήρησης ειδικής διαδικασίας για τις κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

• Ρύθμιση κατώτερου ορίου της τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτων που εκπλειστηριάζονται από το Δημόσιο και ειδικότερα για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων, η τιμή πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, όσο και κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού.

• Θέσπιση υποχρέωσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και ειδικότερα μετά την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

• Διάκριση ληξιπροθέσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης, χωρίς διαγραφή χρεών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3943/2011 για να μπορεί να γίνεται προγραμματισμός επί των οφειλόμενων χρεών προς το Δημόσιο.

Στο ανωτέρω πλαίσιο βελτίωσης της εισπραξιμότητας των Δημοσίων Εσόδων εντάσσονται οι κατωτέρω σχεδιαζόμενες δράσεις:

• Εξαίρεση φορολογικών απαλλαγών και ελαφρύνσεων (πχ εκπτώσεις φόρου στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δικαίωμα απαλλαγής α΄ κατοικίας στις μεταβιβάσεις κ.λπ.) φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο (Παράδειγμα Πορτογαλίας)

• Προσθήκη διάταξης στον ΚΕΔΕ, ώστε ο πλειστηριασμός κινητών ή ακινήτων να μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά για ευρύτερη συμμετοχή στην πλειοδοσία.

• Θέσπιση υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης στο Δημόσιο των αιτήσεων για κήρυξη πτώχευσης, των αιτήσεων για δικαστική υπαγωγή οφειλετών, λόγω οικονομικής αδυναμίας στην (προληπτική της πτώχευσης) διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρα 99 επ. ν. 3588/2007), καθώς και των δικαστικών αποφάσεων περί ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, ώστε να εξασφαλίζεται ικανό χρονικό διάστημα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τις Δ.Ο.Υ. (π.χ. διενέργεια φορολογικών ελέγχων και βεβαιώσεων, όταν υπάρχουν ανέλεγκτες χρήσεις, λήψη μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, εγγραφή υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη)

• Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων συνεταιρισμούς, δεδομένου ότι συνήθως η διοίκηση αυτών ασκείται από πρόσωπα που δεν κατονομάζονται στο καταστατικό ως διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 115 παρ. 1 ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όπως ισχύει.

• Θέσπιση βραχείας προθεσμίας εντός της οποίας οι Τράπεζες που έχουν χορηγήσει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ), των οποίων τις δόσεις καθυστερεί ο οφειλέτης, οφείλουν να αποστέλλουν το χρέος προς βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε αφενός να μην επιβαρύνεται το Δημόσιο με επιπλέον τόκους, αφετέρου να προλαμβάνεται η υπαγωγή της επιχείρησης του οφειλέτη σε πτώχευση ή εκκαθάριση, φαινόμενο που συχνά παρατηρείται στην πράξη

• Έκδοση εγκυκλίων και Α.Υ.Ο. κατ΄ εξουσιοδότηση άρθρων του ν. 3943/2011 σχετικά με θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων.

• Αντιμετώπιση του φαινομένου των δολίων πτωχεύσεων μέσω αναμόρφωσης των σχετικών διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να απαιτούνται περισσότερα αποδεικτικά μέσα πέραν των προβλεπόμενων σήμερα μαρτυρικών καταθέσεων.


Δείτε εδώ όλο το κείμενο σχεδίου


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης