Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο

2 Μάιου 2011 Σχόλια
Νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο που θα αφορά κυρίως τη φορολογία των νομικών προσώπων, τη φορολογία της περιουσίας, καθώς και το καθεστώς φοροαπαλλαγών κινήτρων και εκπτώσεων που ισχύει σήμερα.

Αυτό προβλέπεται στο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη φοροδιαφυγή στο οποίο, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να υπάρξει εκλογίκευση των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίμων αλλά και η κατάργηση προστίμων για εντελώς τυπικούς λόγους με σκοπό την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογούμενων και των αρχών.

Συγκεκριμένα θα περιοριστεί το πρόστιμο που επιβάλλεται στη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων μέχρι το ισόποσο της αξίας της συναλλαγής καθώς και το πρόστιμο στην έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων μέχρι το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής προκειμένου να καθίσταται εφικτός άμεσα ο διοικητικός συμβιβασμός.

Σε ό,τι αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου θα προηγηθεί μελέτη το δίμηνο Μάιος - Ιούνιος προκειμένου να προκύψουν τα συμπεράσματα για τις αλλαγές που θα γίνουν.

Παράλληλα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη φοροδιαφυγή δίνεται βάρος στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Όπως σημειώνεται αυτά ανέρχονται συνολικά σε 40 δισ. ευρώ από τα οποία εισπράξιμα κρίνονται τα 10 δισ. ευρώ.

Εκτός των άλλων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών αυτών η κυβέρνηση εξετάζει να προχωρήσει στην εξεύρεση όσων οφείλουν στο δημόσιο από φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις όπως τις εκπτώσεις φόρου εισοδήματος καθώς και το αφορολόγητο πρώτης κατοικίας, τις μεταβιβάσεις ακινήτων κατά το παράδειγμα της Πορτογαλίας.

Παράλληλα προτείνεται η θεσμοθέτηση νομοθετικής διάταξης με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης της οικονομικής αστυνομίας ή της δίωξης οικονομικού εγκλήματος σε πληροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση του έργου της που σήμερα καλύπτονται από τη νομοθεσία του φορολογικού απορρήτου.

Παράλληλα προτείνεται η διεύρυνση των αδικημάτων για τα οποία θα επιτρέπεται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Μεταξύ των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής είναι και η σύσταση υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων στο υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την εμπλοκή υπαλλήλων του σε υποθέσεις διαφθοράς.

Τέλος όπως σημειώνεται θα αντικατασταθεί το ισχύον σύστημα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών από νέο σύστημα που προσεγγίζει ορθότερα τις πραγματικές εμπορικές αξίες και επιτρέπει την τακτική αναπροσαρμογή τους ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Παράλληλα θεσπίζεται ως κακούργημα το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλου εφόσον η αξία των οφελημάτων για τον υπάλληλο υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και ανεξαρτήτως ποσού για υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: www.express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης