Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής, το οποίο στοχεύει στην εξεύρεση εσόδων 3,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2011 - 2014.

26 Απρίλιου 2011
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής θα περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων για την καταστολή της φοροδιαφυγής, προτάσεις για θεσμικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών, δικαστικών και διωκτικών αρχών.
Το πρόγραμμα θα τεθεί υπόψη της τρόικας στις αρχές Μαΐου, αφού πρώτα εγκριθεί από ειδική Κυβερνητική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος και οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στόχος του κυβερνητικού σχεδίου είναι η άντληση εσόδων ίσων με το 1,5% του ΑΕΠ την περίοδο 2011 - 2014 κυρίως μέσα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την πλήρη ενεργοποίηση όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων διασταυρώσεων, ελέγχων και επεξεργασίας των πληροφοριών που σχετίζονται με την φορολογική βάση.
Το πρόγραμμα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής θα περιλαμβάνει ετήσιες και εξαμηνιαίες δράσεις που θα συνοδεύονται με ποσοτικούς και ποιοτικούς μετρήσιμους δείκτες. Οι δράσεις θα επικεντρώνονται:

    Στην σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγραμμάτων προληπτικών και τακτικών ελέγχων των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών.
    Στην σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγράμματος τεκμηρίων και πόθεν έσχες και εντοπισμού προσαυξήσεων περιουσίας που υποκρύπτουν αδήλωτα εισοδήματα.
    Στην ενίσχυση της φορολογικής συμμορφώσεως μέσω της παροχής υπηρεσιών ενημερώσεως και διευκολύνσεως προς τους φορολογούμενους,
    Στην εφαρμογή των κειμένων διατάξεων για την ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής.
    Στη βελτίωση και επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των βεβαιωθέντων εσόδων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.
    Στη δημιουργία κριτηρίων για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων στα πεδία της φορολογίας.
    Στην ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου για τους φορολογούμενους υψηλού κινδύνου καθώς και για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Πηγή In.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης