Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετική με την αποστολή στοχευμένων επιστολών για δηλώσεις Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 21 Απριλίου 2011

Ανακοίνωση σχετική με την αποστολή στοχευμένων επιστολών για δηλώσεις ΦΠΑ:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και η ομάδα δράσης για την απόδοση παρακρατούμενων φόρων και τη φορολογική συμμόρφωση, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη αποστολή μιας σειράς στοχευμένων προειδοποιητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα μηνύματα στάλθηκαν προς τους φορολογούμενους με υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Μαρτίου 2011 (βιβλία Γ΄ κατηγορίας) και α΄ τριμήνου 2011 (βιβλία Β΄ κατηγορίας), οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι 26/4/11 (χρεωστικές) και μέχρι 30/4/11 (μηδενικές και πιστωτικές).

Οι φορολογούμενοι που επιλέχθηκαν για να τους σταλεί το προειδοποιητικό μήνυμα είναι:

Για τους φορολογούμενους που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας:

1. 15.339 φορολογούμενοι με έναρξη μέσα στο τρέχον έτος 2011. (Ενημέρωση νέων φορολογουμένων για τις υποχρεώσεις τους.)

2. 2.174 φορολογούμενοι που έχουν αλλαγή στο καθεστώς ΦΠΑ μέσα στο τρέχον έτος 2011. (Ενημέρωση φορολογουμένων για τους οποίους δημιουργήθηκε πρόσθετη υποχρέωση.)

3. 16.241 φορολογούμενοι που έχουν κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο τρέχον έτος 2011. (Ενημέρωση φορολογουμένων για εκκρεμή υποχρέωση.)

Για τους παραπάνω φορολογούμενους (συνολικά 33.754) στάλθηκαν 25.134 μηνύματα οι υπόλοιποι 8.620 δεν είχαν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   
Για τους φορολογούμενους που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

1. 17.797 φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011. (Ασυνεπείς φορολογούμενοι, οι οποίοι επιπλέον έλαβαν στις 11/4/2011 ένα πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα).

2. 540 φορολογούμενοι που έκαναν έναρξη ή διακοπή εργασιών μέσα στο τρέχον έτος 2011, ή είχαν αλλάξει καθεστώς ΦΠΑ μέσα στο τρέχον έτος 2011.

Για τους παραπάνω φορολογούμενους στάλθηκαν 18.337 μηνύματα. Έτσι συνολικά στάλθηκαν 53.471 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης