Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έλλειµµα 3 δισ. ευρώ στα Ταµεία

  • Η δεινή οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών ταµείων αποτυπώνεται στους προϋπολογισµούς τους για το τρέχον έτος, οι οποίοι εγκρίθηκαν και δηµοσιοποιήθηκαν χτες από τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας Γ. Κουτρουµάνη.
Συνολικά καταγράφονται ελλείµµατα πάνω από 3 δισ. ευρώ για τους κλάδους ασθενείας και το εφάπαξ. Ετσι ο ΟΠΑ∆ (Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου) παρουσιάζει έλλειµµα 206.154.200 ευρώ, ο κλάδος ασθενείας του ΙΚΑ, εµφανίζει έλλειµµα 924.957.055 ευρώ, ενώ ακολουθούν ο τοµέας πρόνοιας των κληρικών µε έλλειµµα 462.393 ευρώ, ο τοµέας πρόνοιας προσωπικού Επιµελητηρίων µε έλλειµµα 523.882 ευρώ, ο τοµέας πρόνοιας του Ταµείου Νοµικών (120.858 ευρώ), ο τοµέας πρόνοιας των λιµενεργατών (1,9 εκατ. ευρώ), του προσωπικού εταιρειών λιπασµάτων (494.871 ευρώ), του προσωπικού ιπποδροµιών (768.481 ευρώ), του προσωπικού του ΟΛΘ (250.089 ευρώ) και του τοµέα πρόνοιας προσωπικού του ΟΥΘ (554.387 ευρώ). Τονίζεται ότι το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (που καταβάλλει το εφάπαξ) εµφανίζει πλεόνασµα 24.000 ευρώ στον προϋπολογισµό του 2011, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται ότι «χρωστά» περί τα 1,6 δισ. ευρώ έναντι πληρωµών εφάπαξ αποζηµίωσης σε 38.000 δηµοσίους υπαλλήλους.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 11-12 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ.
Σηµειώνεται ότι εκτός από τα ελλείµµατα, πρόσθετες απώλειες –οι οποίες ξεπερνούν τα 11-12 δισ. ευρώ – προκαλούν στα ασφαλιστικά ταµεία η εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή και η παρατεταµένη ύφεση µε την αύξηση της ανεργίας και τη συνακόλουθη µείωση των µισθών. Μάλιστα, τα προσεχή χρόνια θα απαιτηθούν πρόσθετες συνταξιοδοτικές δαπάνες ύψους 1,2 δισ. ευρώ, επειδή αναµένεται αύξηση του αριθµού των συνταξιούχων. Και σε όλα αυτά δεν περιλαµβάνεται η λογιστική απώλεια της κινητής περιουσίας των Ταµείων η οποία για το 2010 κινήθηκε στα 2,3 δισ. ευρω. Σύµφωνα µε το εφιαλτικό σενάριο για την κοινωνική ασφάλιση, που παρουσίασε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουµάνης, κάθε άνοδος της ανεργίας κατά µία ποσοστιαία µονάδα, προκαλεί απώλειες ύψους 300 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ που εκτοξεύονται στα 450 εκατ. ευρώ αν προστεθούνκαι τα επιδόµατα. ∆εδοµένου ότι οι κατά κεφαλήν εισφορές, σε ετήσια βάση, είναι 5.000 ευρώ, η ανεργίατης τάξεως των 800.000 ατόµων κοστίζει 4 δισ. ευρώ.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ online

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης