Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εντολές για φορολογικούς ελέγχους στις εισηγμένες

6 Φεβρουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ φορολογικών ελέγχων σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ζητεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης....

ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ φορολογικών ελέγχων σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ζητεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική εγκύκλιο της γενικής διεύθυνσης φορολογίας εισοδήματος, στόχος είναι οι ανέλεγκτες χρήσεις των εισηγμένων εταιρειών να μην υπερβαίνουν τις δύο, στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των επενδυτών, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματιστηριακού θεσμού.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι προβλέπονται από το νόμο 2324/95, ενώ η τελευταία αντίστοιχη υπενθύμιση-οδηγία, εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου του 2003. Η νέα υπενθύμιση που κοινοποιήθηκε στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, οφείλεται και στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για το Χρηματιστήριο, λόγω της σταθερής ανόδου, που παρουσιάζει στους τελευταίους μήνες.

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο της υπ. αρ. Αρ. Πρ. 1003515/1023/ΔΕ-Α/13-1-2006 εγκυκλίου είναι το ακόλουθο:

Θέμα: έλεγχος των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών

Σε συνέχεια του υπ. αρ. 1063603/5506/ΔΕ-Β/25.6.3 εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2324/95, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος των εταιρειών των οποίων κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. καθώς και των εταιρειών οι οποίες περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν, οι ανωτέρω εταιρείες ώστε οι ανέλεγκτες χρήσεις τους να μην υπερβαίνουν τις δύο.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων και τον έγκαιρο έλεγχο των παραπάνω επιχειρήσεων και προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεών τους, ούτως ώστε, πέραν των άλλων, να εξασφαλίζεται η πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού».

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης