Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες δράσεις προγραμματίζονται για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

19 Απρίλιου 2011 Σχόλια
  • Σε λίγο διάστημα θα ανακοινωθεί την έναρξη του προγράμματος για τη νεανική επιχειρηματικότητα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ όπως ανέφερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοϊδης σε δηλώσεις του χθες σε δημοσιογράφους.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προγραμματίζονται νέες δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συγχρηματοδότηση είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το ΕΤΕΑΝ:

- Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας εξυπηρέτησης των ΜΜΕ. Η προτεινόμενη δράση θα αφορά στην ενίσχυση ή δανειοδότηση μέσω του ΕΤΕΑΝ επιχειρήσεων για τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη/καταναλωτή και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Οι επεμβάσεις του προγράμματος γίνονται στο σύνολο των παραμέτρων της εφοδιαστικής αλυσίδας: τροφοδοσία, αποθήκευση, φυσική διανομή, εξυπηρέτηση πελάτη αλλά και στις οριζόντιες δράσεις που διέπουν όλα τα κυκλώματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις που σχεδιάζεται να ενισχυθούν είναι εμπορικές, μεταποιητικές ή επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργούν είτε ως ενδιάμεσοι κρίκοι εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας εξυπηρέτησης, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, 3rd party επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφορικές επιχειρήσεις, ειδικοί συνεργάτες καθώς και επιχειρήσεις τελικής διανομής.

- Ανάπτυξη συνεργιών και επέκταση των δικτυώσεων βιομηχανίας - εμπορίου - υπηρεσιών (lustering). Η ενίσχυση ή δανειοδότηση μέσω ΕΤΕΑΝ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών για σύσταση δικτύων αγορών ή και πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας με οριζόντιες ή και κάθετες διασυνδέσεις μέσω τυποποίησης διαδικασιών και υπηρεσιών κάθε μέρους του δικτύου, δημιουργίας σύγχρονων υποδομών δικτύου και εφοδιαστικής αλυσίδας και χρήσης τεχνολογιών αιχμής.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία πολυσύνθετων επιχειρηματικών μοντέλων που ουσιαστικά αφορούν στη ''σύμπραξη'' επιχειρήσεων είτε σε οριζόντιο είτε σε κατακόρυφο άξονα, προκειμένου να αποκτηθεί πρόσβαση σε πόρους στους οποίους δεν θα μπορούσε η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά να αποκτήσει. Οι πόροι αυτοί μπορούν να αφορούν σε τεχνογνωσία, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, προμηθευτές υπηρεσίες κλπ.

- Δράση ενίσχυσης ΜΜΕ για επενδυτικά σχέδια συνδεδεμένα με το Εμπορικό Σήμα Ποιότητας. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός προτύπου σήματος και την ενίσχυση ή δανειοδότηση μέσω ΕΤΕΑΝ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση των προϋποθέσεων του προτύπου και την απόκτηση πιστοποίησης.

Λέγοντας σήμα εμπορικής ποιότητας νοείται ότι ο πελάτης θα αναγνωρίζει την ποιότητα όχι μόνο μέσω του διακριτικού σήματος αλλά κυρίως θα την αντιλαμβάνεται άμεσα μέσω των βελτιωμένων παροχών και των πρακτικών της επιχείρησης.

Βασική επιδίωξη είναι το σήμα να αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, να υιοθετήσουν οικολογικές εμπορικές πρακτικές και να παρουσιάσουν πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για την απόκτηση του εμπορικού σήματος ποιότητας οι ΜΜΕ θα ενισχυθούν βάσει των επενδυτικών τους σχεδίων.

- Δράσεις ανθρώπινου δυναμικού για την επιμόρφωση επαγγελματιών-επιχειρηματιών - στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα εμπορίου και παροχής υπηρεσιών σχετικά με: τα οφέλη από την εισαγωγή συστημάτων διοίκησης ποιότητας και την πράσινη επιχειρηματικότητα, με την εφοδιαστική αλυσίδα και με τη σύσταση δικτύων αγορών ή και πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας με οριζόντιες ή και κάθετες διασυνδέσεις.

Πηγή: Express
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης