Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ΕΕ τροποποιεί τους κανόνες για τη φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων

14 Απρίλιου 2011
  • Την τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων στην Ε.Ε. πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατά την Επιτροπή, η σημερινή οδηγία για την ενεργειακή φορολογία είναι παρωχημένη και αντιφατική. Μια φορολογία βασιζόμενη σε όγκους καταναλισκόμενων ενεργειακών προϊόντων δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της Ε.Ε. για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον δεν δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων πρέπει να συνεκτιμά καλύτερα το ενεργειακό περιεχόμενό τους και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.

Με την αναθεωρημένη όμως οδηγία τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να κάνουν χρήση της φορολογίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επομένως να στηρίξουν τελικά τη «βιώσιμη ανάπτυξη». Προτείνεται λοιπόν να διαχωριστεί ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής σε δύο μέρη:

- Το ένα μέρος θα βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το ενεργειακό προϊόν και καθορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα.

- Το άλλο μέρος θα βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο, ήτοι την πραγματική ενέργεια την οποία παράγει το προϊόν, μετρούμενη σε Gigajoules (GJ). Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής καθορίζεται σε 9,6 ευρώ/GJ για τα καύσιμα κίνησης και σε 0,15 ευρώ/GJ για τα καύσιμα θέρμανσης. Αυτό θα ισχύει για όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και για θέρμανση.

Οι κοινωνικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη εφόσον παρέχεται στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να απαλλάσσουν πλήρως την ηλεκτρική ενέργεια την οποία καταναλίσκουν τα νοικοκυριά για θέρμανση, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου ενεργειακού προϊόντος.

Eτσι, με την πρόβλεψη μακρών μεταβατικών περιόδων για την πλήρη εναρμόνιση της φορολογίας του ενεργειακού περιεχομένου έως το 2023 η βιομηχανία θα έχει το χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί στη νέα δομή της φορολογίας.

Σύμφωνα με την επιτροπή, η πρόταση αυτή θα ευνοήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα ενθαρρύνει την κατανάλωση πηγών ενέργειας που εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Σήμερα συμβαίνει το παράδοξο να φορολογούνται λιγότερο οι πιο ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Αντιθέτως, τα βιοκαύσιμα είναι από τις πλέον βαριά φορολογούμενες πηγές ενέργειας, παρά τη δέσμευση της Ε.Ε. για αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.
Πηγή: www.express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης