Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα»

14 Απρίλιου 2011 Σχόλια

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα»

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σας προσκαλεί  στην ενημερωτική ημερίδα για την πρωτοβουλία 'JESSICA' (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές).

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής JESSICA είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Αφορά την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  

Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τα δομικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων καθώς επίσης να αποτελέσει forum προώθησης συνεργασιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ημερίδα προγραμματίζεται στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2011, από 09:00 έως 13:00 στο Royal Olympic Hotel, Αθανάσιου Διάκου 28-34.

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας είναι:

 • JESSICA: Νέος τρόπος αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές
  - Στόχοι, επόμενα βήματα στην Ελλάδα
  - Βασικές αρχές, λειτουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού
  - Παραδείγματα εφαρμογής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 • Η αξιοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στις Περιφέρειες
  - Περιφερειακές αστικές πολιτικές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA
  - Περιφερειακές μελέτες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA
  - Παρουσίαση σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής που επισυνάπτεται και να το στείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]  ή με fax: 210 6874446.

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σχετικά αρχείαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης