Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή καθηκόντων και παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή καθηκόντων και παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών

Σε αναστολή των καθηκόντων του και παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο για άτακτη διαχείριση προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών για υπάλληλο της ΚΓ΄ ΔΟΥ Αθηνών, στους λογαριασμούς του οποίου εντοπίστηκαν κινήσεις μεγάλων ποσών από την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από Οικονομικούς Επιθεωρητές πραγματοποιείται έρευνα των στοιχείων των υποθέσεων που διαχειριζόταν ο υπάλληλος, ενώ έχει ήδη γίνει δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων του και απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης