Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.

12 Απρίλιου 2011 Σχόλια
TAXISnet                    12.04.2011


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για υποκείμενους που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ, παρατείνεται μέχρι και τις 20/04/2011.

Προσοχή.
Οι χρεωστικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2010 που έχουν ήδη υποβληθεί και η ταυτότητα πληρωμής έχει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 12/04/2011, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (12/04/2011). Η παράταση ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από σήμερα και μετά.
 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης