Αποτελέσματα live αναζήτησης

TAXIS - Διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω διακοπής ρεύματος

Διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω διακοπής ρεύματος

TAXISnet                    11.04.2011


                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα Δευτέρα 11/04/2011 και ώρα 15:00,τα συστήματα του TAXISnet τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω διακοπής ρεύματος που οφείλεται σε αστοχία πυκνωτή του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης του κτηρίου.

Το προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. κατέβαλλε συνεχή και επίπονη προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων που είναι και πάλι στη διάθεσή σας.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία σας και ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης