Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πλαφόν τα πέντε χρόνια για αναγνώριση χρόνου εκτός ΤΕΒΕ

8 Απρίλιου 2011 Σχόλια
Πραγματικός θεωρείται ο χρόνος ασφάλισης που είχε αναγνωριστεί στο ΤΕΒΕ, το ΤΑΕ και ΤΣΑ στο παρελθόν, ακόμη κι αν υπερβαίνει την πενταετία, και μόνο όσοι δεν είχαν εξαντλήσει το όριο των πενταετών μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο ο οποίος υπολείπεται.

Αυτό διευκρινίζει η νομική υπηρεσία του ΟΑΕΕ με αφορμή ερωτήματα τα οποία υποβάλλουν ασφαλισμένοι σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ με όριο, όμως, τα 5 έτη. Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία «ο αναγνωρισμένος ήδη πριν από την άσκηση επαγγέλματος χρόνος, ισχύει ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί έστω κι αν υπερβαίνει την πενταετία.

Αν είναι κατώτερος της πενταετίας, για να μην προκύπτει παραβίαση της αρχής της ισότητας, δικαιούται ο ασφαλισμένος να ζητήσει την αναγνώριση του υπολοίπου της πενταετίας, δεν δικαιούται, όμως, να κάνει χρήση δύο φορές του αυτού δικαιώματος το οποίο του παρείχε η προϊσχύουσα νομοθεσία και επαναλαμβάνουν οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010». Σημειώνεται ότι ο συνολικός χρόνος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης (από όλες της «πηγές» των πλασματικών ετών που μπορεί να αξιοποιεί κάθε ασφαλισμένος, περιλαμβανομένου και του χρόνου πριν από την υπαγωγή στην ασφάλιση στον ΟΑΕΕ) το 2011 δεν μπορεί να υπερβεί τα 4 χρόνια για όσους θεμελιώνουν φέτος συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ενώ το 2012 θα είναι 5, το 2013 αυξάνονται σε 6 και το 2014 στα 7 χρόνια.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης