Ανακοίνωση σχετικά με το άρθρο μας με τίτλο "Χρηστικός οδηγός για τις νέες αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3842/2010".

Τεχνολογία

7 Απρίλιος 2011
Taxheaven.gr

Ανακοίνωση σχετικά με το άρθρο μας με τίτλο "Χρηστικός οδηγός για τις νέες αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3842/2010".

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκ παραδρομής στην αρχική μορφή του άρθρου δεν είχε αναφερθεί μια σημαντική παρατήρηση στο παράδειγμα των αυτοκινήτων Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα 1.3.3 "Αυτοκίνητα Α.Ε", δεν είχε αναγραφεί η εξής σημείωση : Συνεπώς στο παράδειγμά μας, επειδή η μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη είναι 5.400,00, το ποσό που θα δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος του Δ.Σ., περιορίζεται στο ποσό αυτό, ήτοι 5.400,00 ο καθένας.
Ολοκληρωμένο το ορθό παράδειγμα έχει ως ακολούθως:


"Παράδειγμα 1ο

Έστω ότι η Ανώνυμη εταιρεία «Χ» έχει έναν διευθύνοντα σύμβουλο κι έναν πρόεδρο του Δ.Σ.Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 3 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με αντικειμενική δαπάνη 3.300,00,3.600,00 και 5.400,00 ευρώ αντίστοιχα.Η συνολική αντικειμενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων είναι 12.300,00 και θα βαρύνει και τους δύο ισομερώς ως εξής:

Διευθύνων Σύμβουλος «Α»: 12.300,00 / 2 = 6.150,00

Πρόεδρος Δ.Σ. «Β»: 12.300,00 / 2 = 6.150,00

Όσα αναφέρονται ανωτέρω για τον περιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των Α.Ε. Συνεπώς στο παράδειγμά μας, επειδή η μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη είναι 5.400,00, το ποσό που θα δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος του Δ.Σ., περιορίζεται στο ποσό αυτό, ήτοι 5.400,00 ο καθένας".

Παρακαλούνται όσες και όσοι συνάδελφοι έχουν κατεβάσει το άρθρο μας πριν από τη Δευτέρα 4.4.2011, να έχουν υπόψη τους τη σχετική διόρθωση.

Σας ευχαριστούμε και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

Για την TaxHeaven

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς