Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

4 Απρίλιου 2011 Σχόλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Πρακτικό της συνεδρίαση της Επιτροπής σεμιναρίων της παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006

Η τριμελής Επιτροπή των σεμιναρίων η οποία συγκροτήθηκε με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, στις υπ΄ αρ. Θ/61/18-7-2006 και υπ΄ αρ. Ι/38/17-3-2009 συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006 και η οποία σε συνέχεια των πολλαπλών συνεδριάσεών της, αφού ήλεγξε τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά ενός εκάστου που υπέβαλαν οι υποψήφιοι Λογιστές Φοροτεχνικοί για την αναβάθμισή τους στην Α΄ τάξη στην τελική συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011και ώρα 12:00, οριστικοποίησε τους πίνακες των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια ως οι επισυναπτόμενοι πίνακες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΠΑΔΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΡΑΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ


1 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 9 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
2 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 10 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
3 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 11 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
4 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 12 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
5 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 13 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
6 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 14 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
7 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 15 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
8 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 16 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης