Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΕΕ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

4 Απρίλιος 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Πρακτικό της συνεδρίαση της Επιτροπής σεμιναρίων της παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006

Η τριμελής Επιτροπή των σεμιναρίων η οποία συγκροτήθηκε με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, στις υπ΄ αρ. Θ/61/18-7-2006 και υπ΄ αρ. Ι/38/17-3-2009 συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3470/2006 και η οποία σε συνέχεια των πολλαπλών συνεδριάσεών της, αφού ήλεγξε τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά ενός εκάστου που υπέβαλαν οι υποψήφιοι Λογιστές Φοροτεχνικοί για την αναβάθμισή τους στην Α΄ τάξη στην τελική συνεδρίαση που έγινε την Παρασκευή 1 Απριλίου 2011και ώρα 12:00, οριστικοποίησε τους πίνακες των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια ως οι επισυναπτόμενοι πίνακες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΠΑΔΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΡΑΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ


1 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 9 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
2 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 10 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
3 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 11 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
4 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 12 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
5 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 13 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
6 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 14 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
7 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 15 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
8 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 16 o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης