Αποτελέσματα live αναζήτησης

e-πόθεν έσχες για δηµοσίους υπαλλήλους

31 Μάρτιου 2011 Σχόλια
Σε δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία των δηλώσεων πόθεν έσχες των δηµοσίων υπαλλήλων, προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να ενισχύσει τη διαφάνεια. Στόχος, σύµφωνα με την απόφαση του υπουργού Γιάννη Ραγκούση, είναι να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης από όσους είναι υπόχρεοι και μέσω της βάσης δεδοµένων να γίνονται ταχύτερος και αποτελεσµατικότερος έλεγχος και επεξεργασία των δηλώσεων, καθώς και ουσιαστική διασταύρωση των στοιχείων που αναφέρουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι.

Το έργο δηµιουργίας της βάσης ανατέθηκε στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο οποίος υπέγραψε προγραµµατική συµφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που θα αναλάβει να οργανώσει τις απαιτούµενες ενέργειες για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου. Συνολικά κάθε έτος 300.000 δηµόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλλουν πόθεν έσχες, ενώ απευθείας στον έλεγχο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης υπάγονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες υπαλλήλων σε εφορίες, πολεοδοµίες και άλλους τοµείς. Στην καταπολέµηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας στοχεύει επίσης το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που εισηγήθηκε χθες ο κ. Ραγκούσης και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο.

Με τις προωθούµενες δράσεις αναµένεται να εξοικονοµηθούν περίπου 4 δισ. ευρώ από τα 16 δισ. ευρώ στα οποία αποτιµάται η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, ενώ θα δοθεί τέλος σε σειρά συναλλαγών με το ∆ηµόσιο που έχουν ως αποτέλεσµα φαινόµενα όπως το γρηγορόσηµο.

Με το νοµοσχέδιο καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) με το ∆ηµόσιο, ενώ προβλέπεται η ηλεκτρονική επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων μεταξύ όλων των δηµόσιων φορέων. Βασική καινοτοµία είναι η καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής των εγγράφων, ενώ πλέον οι πολίτες απαλλάσσονται από την κλασική διαδικασία επικύρωσης δικαιολογητικών εφόσον αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά. Παράλληλα, προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων που υπάρχουν σε οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα.

Ετσι, θα καταστεί δυνατή η υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων, ακόµη και προσφορών για συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς όπως και οικονοµικών συναλλαγών και πληρωµών, ενώ θα απαλλαγούν οι πολίτες από πολύωρες αναµονές σε ουρές.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ ONLINE


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης