Διατίθεται ακόμη το Ημερολόγιο του Λογιστή 2011 από τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

30 Μάρτιος 2011
Taxheaven.gr

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών έχει κυκλοφορήσει για ακόμη μια χρονιά το Ημερολόγιο του Λογιστή για το 2011 και βρίσκεται στην διάθεση σας. Το Ημερολόγιο συνοδεύεται από επιπρόσθετο βιβλιοδετημένο εγχειρίδιο εργατικού και φορολογικού περιεχομένου.

Αναλυτικότερα το εγχειρίδιο περιλαμβάνει:

1. Θέματα Μητρώου (Διαδικασία Χορήγησης Α.Φ.Μ., Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές κ.τλ.)
2. Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν3842/2010, ΠΟΛ1054/2010, ΠΟΛ1135/2010)
3. Θέματα Ε.Τ.Α.Κ. - Φ.Μ.Α.Π. - Ε9
4. Θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΟΛ1091/2010, ΠΟΛ1065/2010, ΠΟΛ1067/2010, ΠΟΛ1068/2010, ΠΟΛ1096/2010, ΠΟΛ1110/2010, ΠΟΛ1133/2010)
5. Θέματα Περαίωσης (Ν3888/2010, ΠΟΛ1136/2010)
6. Εργατικά Θέματα (Ν3846/2010, Ν3863/2010)
7. Ενημερωμένος Τηλεφωνικός Κατάλογος υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. και Εντασσόμενα Ταμεία, Δ.Ο.Υ. και Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και Σ.ΕΠ.Ε.

Όπως κάθε χρόνο περιέχει τον τιμοκατάλογο με τις προτεινόμενες ελάχιστες αμοιβές των Λογιστικών Εργασιών 2011.

Τιμή ανά τεμάχιο: 20,00€ συν Φ.Π.Α. (23%)


ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ονομ/νυμο ή Επωνυμία:...........................................................................................................

Διεύθυνση - Οδός:.....................................................................................................................

Πόλη: ....................................................                Τ.Κ.....................................

Τηλέφωνο / Κινητό: ........................................................................ FAX:.................................

Α.Φ.Μ. :......................................................     Δ.Ο.Υ. : .....................................................

Επάγγελμα : .............................................    E – mail ׃…………………..........……………

Ημερομηνία Παραγγελίας:..............................        Ποσότητα: .....................................

Α.Μ. ΜΕΛΟΥΣ Λ.Σ.Α. :...........................


** Τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον παραλήπτη της αποστολής.Σαρπηδόνος 22 104 42 Αθήνα – Τηλ.: 210 51.38.289, 210 51.57.310-FAX:210 51.32.661
Email: [email protected] - Web: www.lsa.gr