Καθορίστηκαν οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για την σύσταση Εταιριών

Οικονομικές Ειδήσεις

30 Μάρτιος 2011
Taxheaven.gr

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Κ1-802/23.3.2011 δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες της λειτουργίας των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών.

Δείτε την απόφαση από εδώ.