Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή Παπακωνσταντίνου σε τράπεζες για το πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας

  • Ζητά παρουσίαση του τρόπου αξιοποίησης των ενισχύσεων.
Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αποστέλλει επιστολές προς τις διοικήσεις των τραπεζών, σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με την επιστολή του ζητά από τις διοικήσεις αναλυτική παρουσίαση του τρόπου αξιοποίησης των μορφών ενίσχυσης, ενώ αναφέρεται και στους όρους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα που αφορά την επέκταση κατά 30 δισ. ευρώ του πυλώνα των εγγυήσεων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου με τις επιστολές του ζητά αναλυτική παρουσίαση του τρόπου αξιοποίησης των μορφών ενίσχυσης που έχει λάβει κάθε τράπεζα και ειδικότερα του τρόπου με τον οποίο αυτό αντανακλάται στα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσης, ώστε η δημιουργούμενη ρευστότητα να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της ρευστότητας των τραπεζών και της πραγματικής οικονομίας, το πρόγραμμα ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει τρεις πυλώνες ενίσχυσης: την παροχή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι προνομιούχων μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων, την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου με συμμετοχή των τραπεζών, και την έκδοση ειδικών τίτλων του  Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών, με τις επιστολές ενημερώνει τις διοικήσεις των τραπεζών ότι με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, προτείνεται να επεκταθεί ο πυλώνας ενίσχυσης με τη μορφή των εγγυήσεων κατά επιπλέον 30 δισ. ευρώ. Η εν λόγω ενίσχυση θα παρέχεται εφόσον κάθε πιστωτικό ίδρυμα προετοιμάσει και εφαρμόσει σχέδιο για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η χρήση της πρόσθετης αυτής ενίσχυσης θα αποσκοπεί, στην ενίσχυση της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και της πραγματικής οικονομίας.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης