Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τον Μάιο η φοροκάρτα για τις αποδείξεις - Πώς θα τη χρησιµοποιούµε στις συναλλαγές.

Τέρµα στη χαρτούρα των αποδείξεων που απαιτείται να µαζεύει οκαταναλωτής για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ βάζει η φοροκάρτα που µπαίνει στη ζωή µας τον Μάιο. Η κάρτα που δεν θα περιέχει κανένα στοιχείο του φορολογουµένου ώστε να µην υπάρχει η παραµικρή ένσταση από τηνΑρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων θα καταγράφει απευθείας όλες τις αγορές των καταναλωτών και θα τους απαλλάσσει από την ταλαιπωρία τηςσυλλογής των αποδείξεων που χρειάζονται για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο. Το ποσό που θα συγκεντρώσει ο φορολογούµενος απότις φετινές συναλλαγές του µέσω της φοροκάρτας θα το αναγράψει στη φορολογική δήλωση του 2012, σε έναν νέο κωδικό που θα προστεθεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο στο έντυπο Ε1.Παράλληλα, η κάρτα θα δίνει τη δυνατότητα στην Εφορία ναελέγχει online τον τζίρο και τον ΦΠΑ των επιχειρήσεων, για να κάνει εν συνεχεία τις σχετικές διασταυρώσεις.

Τα τυχόν κίνητρα που µπορεί να δώσει το υπουργείο Οικονοµικών για τη γρηγορότερη διάδοσή της, αφού η χρήσητης θα είναι προαιρετική, µαζί µε κάθε άλλη λεπτοµέρεια που θα αφορά τις καθηµερινές συναλλαγές των πολιτών µε τις επιχειρήσεις, θα ανακοινωθούν µε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τον Απρίλιο.

Το «Χρήµα» παρουσιάζει σήµερα το τελικό σχέδιοπου επεξεργάζεται η αρµόδια επιτροπή πουέχει συσταθεί για αυτόν τονλόγο, σχετικά µε τη µορφήπου θαέχει ηφοροκάρτα, το είδος των συναλλαγών που θα µπορεί να πραγµατοποιεί ο καταναλωτής µε αυτήν, πώς θα την ενεργοποιεί, πώςθα ενηµερώνεται για τις αποδείξειςπου έχειµαζέψει, τι θα ισχύει σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας κ.λπ.

Κατ’ αρχάς, η φοροκάρτα θα είναι ανώνυµη και θαέχει τις διαστάσεις µιας συνηθισµένης πιστωτικής κάρτας. Η µπροστινή όψη θαέχει χρώµα λευκό και θα περιέχει την ονοµασία «Κάρτα Αποδείξεων» µαζίµε το σλόγκαν «δίνωτην κάρτα, συλλέγω έξοδα», ενώ η πίσω όψη θα φέρει µια µαγνητική ταινία, όπως κάθε πιστωτική κάρτα.Οι πολίτεςθα µπορούν να την προµηθεύονται από την τράπεζα επιλογής τους, χωρίς κόστος.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Το σηµαντικότερο στοιχείο της κάρτας θα είναι ο 10ψήφιος αριθµός της (π.χ. 12 3456 7890), τον οποίο ο καταναλωτής θα πρέπει να στείλει µε SMS γιατην ενεργοποίησή της. ∆ιότι για να χρησιµοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει πρώτα να γίνει η αντιστοίχισή της µε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώουτου φορολογουµένου, ώστε το υπουργείο Οικονοµικών να ξέρει σε ποιον κάτοχο αντιστοιχεί για να µπορεί στη συνέχεια να συνδέσει την αξία των αποδείξεων που θα καταγραφούν σε αυτήν µε το αφορολόγητο όριο. Ο κάτοχος της κάρτας µπορεί να αποστείλει SMS στο54053, γράφονταςτον ΑΦΜ του, εν συνεχείακενό, και µετά τον 10ψήφιο αριθµό της κάρτας. Στέλνοντας τα στοιχεία αυτά, θα λάβει µέσα στα επόµενα 15 δευτερόλε πτα – όπως απορρέει από τη σύµβαση που έχει υπογράψει ιδιωτική εταιρεία µε το υπουργείο – ενηµερωτικό µήνυµα για την επιτυχία ή µητης αντιστοίχισης και την ενεργοποίηση της κάρτας. Ενας άλλος τρόπος ενεργοποίησης είναι µέσω ∆ιαδικτύου και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:

//link.minfin.gr/karta, που ετοιµάζει τη συγκεκριµένη περίοδοειδικά για τον σκοπό αυτόν η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). Ειδικό µάλιστα help desk που θα απαντά σε ερωτήµατα των καταναλωτών θα δηµιουργηθεί στο υπουργείο Οικονοµικών, στο τηλέφωνο 2110007111.

Τα Νέα
Είτε ο καταναλωτής πληρώνει για την αγορά ενός προϊόντος µε µετρητά, είτε µε πιστωτική - χρεωστική κάρτα, θα δίνει στον καταστηµατάρχη την κάρτα του για να την περάσει από τα µηχανήµατα POS που χρησιµοποιούνται και σήµερα για τις πιστωτικές κάρτες. Με τη διαδικασία αυτήη συναλλαγή θα καταγράφεται από την τράπεζα, η οποία δεν θα έχει καµίαπληροφορία για τον καταναλωτή που έκανε τη συναλλαγή. Το µόνο που θα βλέπει θα είναι ότι σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία (π.χ. 5 Ιουνίου 2011) ο χρήστης µε αριθµό κάρτας 12 3456 7890 αγόρασε, για παράδειγµα, µια κουζίνα αξίας 400 ευρώ από τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Στο τέλος κάθε ηµέρας, η τράπεζα θα δίνει στη Γενική ΓραµµατείαΠληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µία αναλυτική κατάσταση τωνσυναλλαγών που έγιναν µε τις φοροκάρτες που εκδόθηκαν από το δίκτυό της. Εκείνη µε τη σειρά της θα περνά τα ποσά αυτά στον «λογαριασµό αφορολογήτου» καθενός από τους κατόχους τους, ενώ παράλληλα θα µπορεί να έχει άµεση εικόνα για τον τζίρο των επιχειρήσεων και άρα για τον ΦΠΑ που οφείλουν.

Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή που
Το υπουργείο Οικονοµικών ετοιµάζει κίνητρα για την ταχύτερη διάδοσή της που θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο
θα καταγράφει
απευθείας όλες τις αγορές των καταναλωτών και θα τους απαλλάσσει από την ταλαιπωρία της συλλογής των αποδείξεων που χρειάζονται για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο
Ο καταναλωτής
θα δίνει στον καταστηµατάρχη την κάρτα του για να την περάσει από τα µηχανήµατα POS
ετοιµάζει η ΓΓΠΣ, κάθε καταναλωτής που πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τη φοροκάρτα θα µπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγµή, εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς του, ταακριβή ποσά που έχεισυγκεντρώσει. ∆ηλαδή, η εφαρµογή θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να γνωρίζεικάθε ηµέρα το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρώσει στον προσωπικό του «λογαριασµό αφορολογήτου» µέχρι και το βράδυ της προηγουµένης.

Τι θα συµβαίνειόµως σε περίπτωση που ο καταστηµατάρχηςπληκτρολογήσει στο µηχάνηµαλάθος ποσό; Αν για παράδειγµα γίνει µέσω φοροκάρτας µια αγορά αξίας 50 ευρώ, αλλά πληκτρολογηθεί στο µηχάνηµα λάθος ποσό (π.χ. 500 ευρώ), τότε παρέχεται η δυνατότητα να ακυρωθεί αµέσως η συναλλαγή και το ποσό να περαστεί ξανά. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση επιστροφής στο κατάστηµα ενός προϊόντος µε σκοπό την αλλαγή του και την αγορά ενός άλλου, εφόσον η δεύτερη αγορά είναι µικρότερου ύψους από την πρώτη. Αν ο καταναλωτής που θα επιστρέψει το προϊόν αγοράσει ένα άλλο ακριβότερο, τότε απλώς θα περαστεί η διαφορά σαν να πρόκειται για µια νέα συναλλαγή. Καλό είναι πάντως ο καταναλωτήςέπειτα από κάθε συναλλαγή καιγια λίγες ηµέρες να διατηρεί την απόδειξη που πήρε από το κατάστηµα. Κι αυτό, προκειµένου να µπορεί να διασταυρώσει όταν θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΓΓΠΣ ότι όντως έχει χρεωθεί στο αφορολόγητό του τοσυγκεκριµένο ποσό.

Τι πρέπει να αναγράφει η απόδειξη Η απόδειξη που θα παίρνει στα χέρια του ο καταναλωτής ύστερα από κάθε συναλλαγή µε χρήση φοροκάρτας θα πρέπει νααναγράφει τις λέξεις«Ελληνική ∆ηµοκρατία -ΥπουργείοΟικονοµικών», την επωνυµία ή τον διακριτικό τίτλοτου καταστήµατος, την ηµεροµηνία και την ώρα της συναλλαγής (από το POS που χρησιµοποιήθηκε για την έκδοσητης απόδειξης), τις λέξεις «ΚάρταΑποδείξεων», τον 10ψήφιοαριθµότης κάρτας και το ποσό της αγοράς. Αλλα στοιχεία που µπορεί να αναγράφονται – αλλά προαιρετικά – είναι ο ΑΦΜ του καταστήµατος, το τηλέφωνο, η διεύθυνση, το e-mail του κ.λπ.

Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής ή απώλεια ς Επειδή ακριβώς η κάρτα δεν έχεικανένα προσωπικό δεδοµένο, αν κλαπεί ή ο κάτοχός της τη χάσει και τη χρησιµοποιήσει κάποιος τρίτος, απλώς θα προσθέτει πόντους αφορολογήτου στονιδιοκτήτητης. Εποµένως, στην ουσία δεν υπάρχει κανένας λόγος κλοπήςτης κάρτας.Οσο για την περίπτωση απώλειάς της,απλώς θα εκδοθεί καινούργια.

Ανήλικοι που δεν διαθέτουν ΑΦΜ Τα ποσά από τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί, για παράδειγµα, ένα παιδί 17 ετών θα προσµετρώνται σε αυτά που έχει µέχρι εκείνη τη στιγµή συγκεντρώσει ο γονέας του. ∆ιότι µίαοικογένεια θα µπορεί να ενεργοποιήσει περισσότερες από µία κάρτες, αναλόγως του αριθµού των µελών της. Οι επιπλέον κάρτες θα συνδέονται µε τον ΑΦΜ των γονιών.


Ποιες τράπεζες θα συµµετάσχουν

Το υπουργείο επιθυµεί να υπάρξει µαζική συµµετοχή των τραπεζών στο πρόγραµµα, οι πιο έτοιµες όµως να το «τρέξουν» είναι η Εθνική, η Alpha Bank και η Eurobank. Και αυτό καθώς στην οµάδα εργασίας που συνεστήθη από τον Νοέµβριο του 2010 στο υπουργείο Οικονοµικών για να προετοιµάσει το συγκεκριµένο έργο, από πλευράς τραπεζών συµµετείχαν εκπρόσωποι µόνον των τριών συγκεκριµένων πιστωτικών ιδρυµάτων. Προφανώς, ο επιδιωκόµενος στόχος είναι µε το που θα αρχίσει να ισχύει το µέτρο, να εκδίδουν φοροκάρτα τα καταστήµατα όλων των ελληνικών τραπεζών. Αλλά όπως αναφέρουν παράγοντες του υπουργείου, σε αυτή τη φάση που η χρήση της τουλάχιστον για το 2011 θα είναι προαιρετική δεν υπάρχει κάποιο πρόβληµα αν αρχίσει µε τη συνδροµή µόνο των τριών παραπάνω τραπεζών.

Πηγή Τα Νέα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης