Στα 1,02 δισ. ευρώ το έλλειμμα

Οικονομικές Ειδήσεις

23 Μάρτιος 2011
Μείωση εσόδων κατά 9,1% στο πρώτο δίμηνο του 2011 Taxheaven.gr

Αυξημένο κατά 8,5% στο 1,024 δισ. ευρώ εμφανίζεται στο πρώτο δίμηνο του 2011 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα -τελικά- στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών.

Τα καθαρά έσοδα είναι χαμηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί στο δίμηνο κατά 860 εκ. ευρώ.

Το έλλειμμα κατά 55 εκ. ευρώ χαμηλότερο από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, καθώς στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2011 το έλλειμμα του πρώτου διμήνου προβλεπόταν σε 1,079 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2010, το έλλειμμα είναι αυξημένο, κυρίως λόγω της μη επανάληψης στην περίοδο αυτή συγκεκριμένων αποδόσεων μέτρων, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης από την εκτιμώμενη ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,950 δισ. ευρώ και εμφανίζουν μείωση κατά 9,1% που οφείλεται, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκ.ευρώ τον Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 99 εκ. ευρώ, αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 414 εκατομμύρια.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,3%. H αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 351 εκ. ευρώ για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,1% και οι τόκοι κατά 1,4%.

Τα έσοδα, τέλος, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν αύξηση 354,5% και οι δαπάνες μείωση 67,9%.

Επισημαίνεται ότι τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι χαμηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί στο δίμηνο κατά 860 εκ. ευρώ, ενώ αυτά του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 603 εκ. ευρώ, με συνέπεια για το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού η μείωση να περιορίζεται στα 257 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 284 εκ. ευρώ, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 595 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης -κατά τον ορισμό του ESA95- που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.


Πηγή Το Βήμα