Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δελτίο Τύπου ΕΛΤΕ . Απολογισμός του μέχρι σήμερα έργου της και το πρόγραμμα δράσης της για το 2006

31 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) παρέθεσε γεύμα εργασίας στους εκπροσώπους του οικονομικού τύπου, κατά το οποίο παρουσίασε τον απολογισμό του μέχρι σήμερα έργου της και το πρόγραμμα δράσης της για το 2006....


Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) παρέθεσε γεύμα εργασίας στους εκπροσώπους του οικονομικού τύπου, κατά το οποίο παρουσίασε τον απολογισμό του μέχρι σήμερα έργου της και το πρόγραμμα δράσης της για το 2006.

Ο απολογισμός των εργασιών της ΕΛΤΕ περιλαμβάνει:

1. Την ενεργό συμμετοχή της στη διαμόρφωση των Νόμων 3229/2004 και 3301/2004 με τους οποίους εισήχθησαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα.
2. Εξέδωσε πλέον των σαράντα Ατομικών Απαντήσεων και Λογιστικών Οδηγιών σε θέματα πρακτικής εφαρμογής των λογιστικών κανόνων, που εφαρμόζονται στη χώρα μας.
3. Εισηγήθηκε στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μια σειρά ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των ΔΛΠ και την εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών.
4. Συμμετείχε σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Διεθνών οργάνων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και ερμηνεία των ΔΛΠ και την εποπτεία του έργου των ελεγκτών.
5. Εκπόνησε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ), που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, με σκοπό την οριοθέτηση των υποχρεώσεων των ελεγκτών και την αναβάθμιση του έργου τους.

Το πρόγραμμα δράσης της ΕΛΤΕ για το 2006 αναφέρεται σε:

1. Εισηγήσεις στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και άλλων ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου λογιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας και την εποπτεία των ελεγκτών για την αναβάθμισή της ποιότητας του έργου τους.
2. Ενεργή συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα λογιστών και ελεγκτών.
3. Συνέχιση του έργου της διαμόρφωσης ερμηνευτικών οδηγιών για την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων στη χώρα μας από εισηγμένες και μη επιχειρήσεις.
4. Διενέργεια των πρώτων, στη χώρα μας, ποιοτικών ελέγχων της εργασίας των ελεγκτών για τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που θα έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ και έχουν ελεγχθεί με βάση τα ΕΕΠ.

Κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του οικονομικού τύπου, τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΤΕ και του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης, που παρευρέθησαν στη συνάντηση απάντησαν σε ερωτήσεις και διευκρίνισαν το ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν οι επιφορτισμένοι με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, δηλαδή οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και οι ελεγκτές.

Το ΔΣ της ΕΛΤΕ απαρτίζεται από τα παρακάτω πρόσωπα:
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, πρόεδρος
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ΣΛΟΤ
Αναστάσιος Πρωτοπαππάς, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ΣΠΕ
Γιάγκος Χαραλάμπους, αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Χαρίτων Κυριαζής, εκπρόσωπος του ΣΕΒ
Θεμιστοκλής Αντωνίου, εκπρόσωπος της ΤΕ
Θεόδωρος Ξεντές, εκπρόσωπος του ΣΒΒΕ
Χρήστος Νούνης, Γραμματέας του ΔΣ.

Τα γραφεία της ΕΛΤΕ και των υπηρεσιών του, του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) βρίσκονται στην οδό Ερμού και Κορνάρου 1 ΤΚ 105 63 Αθήνα και η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο τηλέφωνο 210 -328 6343 και στο e-mail: [email protected].Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης