Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις»

21 Μάρτιου 2011 Σχόλια

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις»

Το σχέδιο νόμου που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα και αναρτάται τις αμέσως επόμενες ημέρες στο διαδίκτυο για τη δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις που καταγράφονται σε 2 ξεχωριστές ενότητες, σε Πρώτο και Δεύτερο μέρος.

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στο δεύτερο μέρος ασφαλιστικές ρυθμίσεις συμπληρωματικές του ασφαλιστικού Νόμου 3863/2010.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το Ενημερωτικό Σημείωμα και το Σχέδιο Νόμου:

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης