Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΕ: Υποχρεωτικά διπλή ασφάλιση για επιστήμονες

  • Υποχρεωτικά ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ όσοι «παλαιοί» πριν από την 1/1/93 και σήμερα ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητά τους.
Υποχρεωτικά ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ όσοι «παλαιοί» πριν από την 1/1/93 και σήμερα ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητά τους.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και αν είναι μέλη εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν σχέση με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή του νομικού. Αυτά διευκρινίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής του ΟΑΕΕ Γερ. Βουδούρης υπογραμμίζοντας ότι:

Κριτήριο της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού αποτελεί το γεγονός ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών ενασχολήσεων του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να ασκηθεί σε καμία περίπτωση από κάποιον τρίτο χωρίς το ανάλογο επιστημονικό υπόβαθρο.

Στις περιπτώσεις εταιρειών που ο σκοπός τους επεκτείνεται και σε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να ασκηθούν και από τρίτους χωρίς να έχουν την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, τότε, δεν υφίσταται συνάφεια της δραστηριότητας με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού που τυγχάνει να είναι μέλος της εταιρείας.

Προσβολή
Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολος ο προσδιορισμός της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίζει βεβαίωση περί συνάφειας από τον αντίστοιχο Τομέα του ΕΤΑΑ στον οποίο υπάγεται (κυρίως για υγειονομικούς και νομικούς) και από το Τεχνικό Επιμελητήριο (για τους μηχανικούς).

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η τελική διαπίστωση θα γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, οι οποίες θα συνεκτιμούν τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται και θα ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσβάλει την απόφαση του Οργανισμού, εφόσον το επιθυμεί, στην αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του ΟΑΕΕ.

Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης