Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έρευνα για φορολογουμένους που δεν προμηθεύτηκαν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας

18 Μάρτιου 2011 Σχόλια
  • Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό φορολογουμένων που δεν προμηθεύτηκαν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας διενεργεί την παρούσα περίοδο η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί της φορολογίας αυτοκινήτων, η υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι αυτοτελής και βαρύνει τον εκάστοτε κάτοχο του οχήματος για το χρονικό διάστημα που είχε στην κατοχή του το όχημα αυτό.

Αρμόδιος καθ’ ύλη για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και προστίμων που οφείλονται για συγκεκριμένο όχημα, καθίσταται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης, ανεξάρτητα αν κατά το παρελθόν ο ίδιος αυτός κάτοχος ήταν φορολογούμενος άλλης Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας προηγουμένων κατόχων του ίδιου οχήματος, αυτά βεβαιώνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε κατόχου, μετά την ενημέρωσή του από τη Δ.Ο.Υ. που διαπίστωσε την οφειλή.

Εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει η οφειλή των τελών κυκλοφορίας, πριν τη σύνταξη του οικείου χρηματικού καταλόγου, απαιτείται προηγουμένως να κλητευθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών, με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων.

Στην κλήτευση θα αναφέρεται πως οι φορολογούμενοι θα πρέπει σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, να προσέλθουν στην Εφορία προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό που έχουν στη διάθεσή τους με το οποίο θα  αποδεικνύεται, ο λόγος που δεν οφείλονται ή έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός.

Σε περίπτωση μη προσέλευσής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τούτο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αναγνώριση των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας του οχήματος και συνεπώς, το οφειλόμενο ποσό, μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο, θα βεβαιωθεί και πρέπει να καταβληθεί.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος, καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:

- Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:

α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30 ευρώ,  το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

γ) Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου αυτού.

δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30 ευρώ, οπότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, επιβατικά δημόσιας χρήσης κ.λ.π.) το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.

Το υπουργείο Οικονομικών όρισε ως χρόνο περάτωσης του όλου έργου της βεβαίωσης των οφειλών ορίζεται η 31η Αυγούστου 2011. Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης θα καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.

Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι 150 ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ ONLINE


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης