Εκπτώσεις ΟΑΕΕ για προείσπραξη εισφορών

Εργατικά - Ασφαλιστικά

17 Μάρτιος 2011
Το επιχειρησιακό σχέδιο του ταμείου για τα έτη 2011 – 2013 Taxheaven.gr

Η Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με σεβασμό στα όσα μέχρι σήμερα έχει ανακοινώσει προκειμένου να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης και ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων στον Οργανισμό, εκπόνησε το επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΕΕ για τα έτη 2011-2013, με όραμα, στρατηγική και στόχους που επιδιώκουν έναν πιο γρήγορο βηματισμό εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του Ταμείου και παροχές υψηλής ποιότητας στους ασφαλισμένους.

Από τον Αύγουστο του 2010 τέθηκαν στον Οργανισμό τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας διαφορετικής νοοτροπίας που μέρα με τη μέρα αποκαθιστά το κύρος του ΟΑΕΕ με βασικούς πυλώνες τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την περιστολή των δαπανών, το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διοίκηση και τις παροχές και την άοκνη προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Τα βήματα που κάναμε το 2010 ήταν συντονισμένα, σταθερά και καινοτόμα:
 

Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα που προοιωνίζεται ακόμη καλύτερο μέλλον : Ο ΟΑΕΕ ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας, με 830.000 ασφαλισμένους και 320.000 συνταξιούχους, το 2010 έκλεισε με πλεόνασμα 57 εκατομμυρίων ευρώ.      

Συγκριτικά πλεονεκτήματα θεωρούμε ότι είναι για μας η επίγνωση των αδυναμιών και των προβλημάτων που σίγουρα υπάρχουν στον Οργανισμό, όπως επίσης ο μακρόπνοος σχεδιασμός και η ρεαλιστική στρατηγική που εφαρμόζουμε για την υλοποίηση των επιδιώξεων μας.

Οι μεγάλοι μας αντίπαλοι είναι η οικονομική ύφεση, τα ελλείμματα, τα διογκούμενα κόστη, η εισφοροδιαφυγή, η γήρανση του πληθυσμού. Ωστόσο, εκτός από δυσκολίες, η επόμενη τριετία 2011-2013 κομίζει για τον ΟΑΕΕ προκλήσεις, ευκαιρίες και αναπτυξιακές δυνατότητες.

Τρίπτυχο της προγραμματικής μας δράσης αποτελεί:


Α. Η Οικονομική Εξυγίανση, με άξονες:


Β. Η Οργανωτική Αναδιάρθρωση, με άξονες: 

Γ. Η αναβάθμιση των Παροχών, με άξονες:

Εκτός όμως από τον σχεδιασμό, μεγάλο στοίχημα αποτελεί η παρακολούθηση και η υλοποίηση της στοχοθεσίας του επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΑΕΕ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στην κατεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά τίθεται επικεφαλής Συντονιστική Επιτροπή Παρακολούθησης Υλοποίησης της Στοχοθεσίας στην οποία θα αναφέρονται οι αρμόδιοι διευθυντές και οι ομάδες έργου που θα επιβλέπουν την πορεία πραγμάτωσης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί. 

Ο ΟΑΕΕ ως ασφαλιστικός φορέας των ελευθέρων επαγγελματιών, μιας εξόχως παραγωγικής μερίδας της κοινωνίας, μπορεί να αποτελέσει το πρότυπο της αναμόρφωσης και της υγιούς ανάπτυξης για τα υπόλοιπα ταμεία και τους φορείς. Η προσέγγισή μας για την επόμενη τριετία του Ταμείου είναι ολιστική ώστε κάθε ασφαλισμένος να γίνει συνοδοιπόρος του οράματός μας τιμώντας τον Οργανισμό με την εμπιστοσύνη του.