Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικό φακέλωµα για οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων και προς ΙΚΑ, δήµους, Ταµεία

  • Ηλεκτρονικό φακέλωµα προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών για όλους όσοι έχουν οφειλές στο ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους και κάθε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και για κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιούν οι πολίτες µε επιχειρήσεις ή δηµόσιους φορείς.
Πρόκειται στην ουσία για έναν ηλεκτρονικό «Τειρεσία» του ∆ηµοσίου, ο οποίος θα αφορά τα 700.000 και πλέον φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε ληξιπρόθεσµες οφειλές (32 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 8-10 δισ. ευρώ είναι εισπράξιµα), αλλά και τις 98.854 επιχειρήσεις και αυτασφάλιστους που εκτιµάται ότι είναι µη ενήµεροι. Με τις νέες υπηρεσίες επιχειρείται να γίνεται καλύτερος συντονισµός της είσπραξης των οφειλών και της εφαρµογής των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασµοί κ.λπ.) όταν δεν ανταποκρίνονται οι υπόχρεοι.

Τα παραπάνω προβλέπονται µε έργο – στην προκήρυξη του οποίου προχωρά η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ – το οποίο θα έχει τρεις στόχους: δηµιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου οφειλών προς το κράτος, ηλεκτρονικό έλεγχο συναλλαγών και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.Τα στοιχεία όλων των υπόχρεων µαζί µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους θα καταχωριστούν σε µια κεντρική βάση δεδοµένων, η οποία θα ενηµερώνεται συνεχώς µε όσους έχουν χρέη αρχικά προς το ∆ηµόσιο και µελλοντικά προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τους δήµους κ.ά.

E-ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. Κατ’ αρχάς δηµιουργείται µια βάση, µέσω της οποίας ο κάθε φορέας του ∆ηµοσίου θα µπορεί να αναζητά συγκεντρωτικά στοιχεία ενηµερότητας για το σύνολο των οφειλών ενός υπόχρεου. Στην ουσία δηµιουργείται «ηλεκτρονική υπηρεσία µιας στάσης» για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων. Ετσι θα µειωθεί αισθητά ο χρόνος συγκέντρωσης στοιχείων ενηµερότητας αφού η διάθεσή τους θα γίνεται από ένα κεντρικό σηµείο. Μέσω του συστήµατος θα παρακολουθείται η ανταπόκριση των οφειλετών (πόσες φορές εστάλη ειδοποίηση, αν ο οφειλέτης ανταποκρίθηκε ή όχι). Μάλιστα µε το κλείσιµο της οφειλής τους θα λαµβάνουν ένα ειδοποιητήριο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ. Ταυτόχρονα δηµιουργείται υπηρεσία για να κατηγοριοποιήσει τις συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά µεταξύ επιχειρήσεων και ∆ηµοσίου, επιχειρήσεων και πολιτών κ.λπ. Στόχος είναι το µέτρο να επεκταθεί ακό µη και στις αποδείξεις λιανικής, διευκολύνοντας έτσι και τις διαδικασίες ελέγχου. Σήµερα τη λύση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης έχουν υιοθετήσει 3.000 επιχειρήσεις, αλλά ο όγκος των συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς – από µόλις 100.000 τιµολόγια το 2004, ξεπερνούν τα 5-6 εκατοµµύρια τον χρόνο. Οταν υιοθετηθεί καθολικά το µέτρο, θα απλουστεύσει πολύ τις διαδικασίες αφού κάθε έτος εκδίδονται 100 εκατ. τιµολόγια πανελλαδικά. Σύµφωνα µε έρευνα του Πανεπιστηµίου του Αννόβερου, η µετατροπή σε ηλεκτρονική µορφή των 30 δισ. τιµολογίων πανευρωπαϊκά θα οδηγούσε σε εξοικονόµηση κόστους κατά 135 δισ. ευρώ. Ειδικά στην Ελλάδα, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση 75% των διαχειριστικών δαπανών των επιχειρήσεων (ακόµη και άνω των 10 ευρώ ανά τιµολόγιο), διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις.


Συναλλαγές και τηλεφωνικά

Ένα υπερσύγχρονο πολυλειτουργικό κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δηµιουργείται, που σε συνδυασµό µε άλλα εναλλακτικά κανάλια (π.χ. e-mail) έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στη ΓΓΠΣ να εξυπηρετεί καλύτερα τους πολίτες, µειώνοντας δραστικά τον χρόνο εξυπηρέτησής τους.

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η ΓΓΠΣ έχει 2.323.329 εγγεγραµµένους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που το 2008 πραγµατοποίησαν 5.626.673 ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µόνο για τις υπηρεσίες του TAXISnet, το υπάρχον γραφείο εξυπηρέτησης δέχεται καθηµερινά κατά µέσο όρο 500 e-mails και 2.000

τηλεφωνήµατα. Αν στον αριθµό αυτό προστεθούν και οι «εσωτερικοί πελάτες» του υπουργείου (υπάλληλοι του υπουργείου), τότε γίνεται σαφές ότι το σηµερινό κέντρο δεν επαρκεί για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση. Συνοπτικά, λοιπόν, οι φορολογούµενοι µελλοντικά θα εξυπηρετούνται τόσο µέσω του call center όσο και µέσω κινητού τηλεφώνου, e-mail, αλλά και διαδικτυακά.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης