Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 4,5 δισ. οι ανεξόφλητες οφειλές της γενικής κυβέρνησης το 2010

Στα 4,5 δισ. οι ανεξόφλητες οφειλές της γενικής κυβέρνησης το 2010              
 
 ΟI ανεξόφλητες υποχρεώσεις νομικών προσώπων του Δημοσίου προς φορείς του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ στις 31/12/2010. Εάν συμπεριληφθούν και τα παλιά χρέη των νοσοκομείων ύψους 5 δισ. ευρώ, που βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης από το Yπουργείο Οικονομικών, τότε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης προς τρίτους φθάνουν τα 9,5 δισ. ευρώ (έναντι 8,6 δισ. στο τέλος Νοεμβρίου και 8,7 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ΟΤΑ, των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων αυξήθηκαν κατά 900 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε τρίτους φορείς διαμορφώθηκαν στις 31/12/2010 στα 552 εκατ. ευρώ περίπου.

Τα μεγαλύτερα χρέη όμως συνεχίζουν να εμφανίζουν τα νοσοκομεία.

Ακόμα και με τη λογιστική διαγραφή των παλιών οφειλών που έγινε από το Yπουργείο Οικονομικών (λόγω της ρύθμισής τους με ομόλογα και ρευστότητα) τα νοσοκομεία παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,2 δισ. ευρώ έναντι 1,5 τον περασμένο Νοέμβριο (αυξήθηκαν δηλαδή τα χρέη τους κατά 700 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα).

Υψηλά χρέη εμφανίζουν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (λόγω ανοιχτών οφειλών σε νοσοκομεία, προμηθευτές κ.λπ.). Από 1.549 εκατ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους έφθασαν στα 1.583 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου στο τέλος του 2010 όφειλαν 160 εκατ. ευρώ περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 1.601 φορείς που περιλαμβάνονται στη γενική κυβέρνηση, στο τέλος του 2010 υπήρχαν στοιχεία για τους 1.196.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των υπουργείων προς τρίτους στο τέλος του 2010 ανήλθαν στα 832,53 εκατ. ευρώ από 718,21 εκατ. ευρώ τον περασμένο Νοέμβριο και 621 εκατ. τον περασμένο Οκτώβριο. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών επιβαρύνει το Υπουργείο Εθνικής Aμυνας. Οι οφειλές για τα εξοπλιστικά προγράμματα είχαν ως αποτέλεσμα τα χρέη προς προμηθευτές μα εκτιναχθούν από 86,59 εκατ. ευρώ τον περασμένο Οκτώβριο στα 194,91 εκατ. ευρώ και στα 223 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου.

Συμπερασματικά, εάν στα παλιά και νέα χρέη των φορέων της γενικής κυβέρνησης, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, προστεθούν και οι οφειλές των υπουργείων 832 εκατ. ευρώ συνολικά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου ξεπερνούν τα 10,3 δισ. ευρώ.
 
Πηγή: Express.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης