Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση των ορίων των ακαθάριστων εσόδων για την υποχρεωτική υπογραφή δηλώσεων από Λογιστή Φοροτεχνικό

14 Μάρτιου 2011 Σχόλια
Με την ΠΟΛ.1008/19.1.2010 μειώθηκαν τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων με βάση τα οποία υπάρχει η υποχρέωση από τις επιχειρήσεις να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, με την υπογραφή Λογιστή Φοροτεχνικού.

Σύμφωνα με την απόφαση, υπογράφονται υποχρεωτικά από λογιστή Φοροτεχνικό όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές των εμπορικών ή μικτών επιχειρήσεων εφόσον  τα ακαθάριστά έσοδα ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσίας καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών εφόσον, τα έσοδα ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Η σχετική απόφαση
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης