Νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής με τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο

Οικονομικές Ειδήσεις

12 Μάρτιος 2011
Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής πρόκειται να ψηφισθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Taxheaven.gr

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών με προσθήκη διάταξης επεκτείνει το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων και σε εκείνους που επιθυμούν να αγοράσουν καινούρια φορτηγά μικτού βάρους έως 3,5 τόνους.

Οι νέες αλλαγές:

1. Οι ποινικές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα θα επεκταθούν και στα ήδη ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 37 δις, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και ουσιαστικά και επί των ήδη ληξιπροθέσμων χρεών.

2. Οι ποινικές ρυθμίσεις για τη μετατροπή της ποινής και την αναστολή της επεκτείνονται και στα ληξιπρόθεσμα και στις λαθρεμπορίες.

3. Αυστηροποιείται η ποινή στο κακούργημα της λαθρεμπορίας και εξομοιώνεται η πρόβλεψη για την ποινή στο κακούργημα αυτό με ο, τι προβλέπεται στο Φ. Π. Α. (5 έως 20).

4. Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών τιμωρείται ως κακούργημα από το 1 ευρώ και όχι από τα 73.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

5. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις στο φόρο που πληρώνεται για τα μερίσματα, ώστε οι μερισματούχοι ελληνικών εταιρειών να μην περιέρχονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους μερισματούχους αλλοδαπών εταιρειών.

6. Αυξάνεται η πρόβλεψη για τις ζημίες των πρακτόρων Ο. Π. Α. Π. με τζίρο μέχρι 700.000 ευρώ, από 1,5% σε 2%.

7. Τροποποιείται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των αμοιβών των δικηγόρων, με προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι ίδιοι στις Δ. Ο. Υ. τους. Δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στην περίπτωση που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κ. Φ. Ε.. Το Φεβρουάριο κάθε έτους ο δικηγόρος υποβάλει στη Δ. Ο. Υ. κατάσταση των συμβάσεων έμμισθης εντολής που έχει συνάψει κατά το προηγούμενο έτος.

8. Επεκτείνεται το μέτρο της απόσυρσης και στα ελαφρά φορτηγά. Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενων προηγούμενων ετών.

9. Η ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους στους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους καπνοβιομηχανικών προϊόντων περιορίζεται μέχρι το τέλος του έτους.


Πηγή Το Βήμα