Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφιακός ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων

  • Την ψηφιακή υπηρεσία αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων αναμένεται να ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών στα μέσα Απριλίου.
Ψηφιακός ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων

Την ψηφιακή υπηρεσία αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων αναμένεται να ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών στα μέσα Απριλίου.

Καινοτομία του ψηφιακού συστήματος είναι η υποβοήθηση της δημιουργίας και επεξεργασίας «προτεινόμενης τιμής ζώνης» με ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής με αγοραίες τιμές ακινήτων προερχόμενες από φορείς (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδας, εκτιμητές, αγγελίες εφημερίδων, ιστότοπους), επιτροπές τοπικών Εφοριών και υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Οι τιμές αυτές, για τις οποίες θα χρησιμοποιούνται συντελεστές βαρύτητας βάσει κριτηρίων, θα συλλέγονται από το Τμήμα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα ενημερώνει για τις μεταβολές των αντικειμενικών τιμών.

Ακόμη, θα δημιουργηθεί «Τράπεζα Τιμών», η οποία θα αποτελεί πηγή πληροφοριών για όλες τις δικαιοπραξίες (μισθώσεις) και θα διευκολύνει την άσκηση πολιτικής στην δημόσια περιουσία (π.χ. προσδιορισμός «τεκμαρτού μισθώματος»), την αντικειμενικοποίηση των προστίμων αυθαιρέτου χρήσης και γενικά θα ενισχύσει τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

Στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι να καταστεί ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων φιλικός προς το χρήστη, είτε αυτός είναι φορολογούμενος, είτε είναι φορέας εμπλεκόμενος στη διαδικασία υπολογισμού του κόστους γης.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχονται πληροφορίες όπως η τιμή ζώνης, ο συντελεστής εμπορικότητας, κ.α., ενώ θα υποβοηθείται ο πολίτης για τη συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του.

Μεταξύ άλλων η νέα υπηρεσία θα ενημερώνει για το πότε μια περιοχή εντάχθηκε στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, προσφέροντας τα στοιχεία του ΦΕΚ δημοσίευσης της ένταξης, άλλες πληροφορίες. Επίσης, θα δημιουργηθεί ψηφιακός οδηγός υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ακινήτου και διαδραστικός χάρτης με τις τιμές ζώνης.

Πηγή: To BήμαΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης