Στα «αζήτητα» τα δάνεια μέσω ΤΕΜΠΜΕ

Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

10 Μάρτιος 2011
Τα τραπεζικά δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) έμειναν στα «αζήτητα», καθώς η απορρόφηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Ταμείου, είναι εξαιρετικά χαμηλή, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, τα δάνεια για την αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Taxheaven.gr

Τα τραπεζικά δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) έμειναν στα «αζήτητα», καθώς η απορρόφηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Ταμείου, είναι εξαιρετικά χαμηλή, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, τα δάνεια για την αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Τα τραπεζικά δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) έμειναν στα «αζήτητα», καθώς η απορρόφηση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Ταμείου, είναι εξαιρετικά χαμηλή, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, τα δάνεια για την αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Από τα στοιχεία του ΤΕΜΠΜΕ για το διάστημα από τον Ιούλιο του 2010, που ξεκίνησε το πρόγραμμα, ως τις 4 Μαρτίου είχαν δοθεί συνολικά μόλις 262 δάνεια, συνολικής αξίας 6,890 εκατ. ευρώ, για τα οποία η αξία των εγγυήσεων του Δημοσίου φθάνει στα 5,512 εκατ. ευρώ. Το μέσο ύψος του δανείου διαμορφώθηκε στα 26.298 ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα, που αφορά σε τραπεζικά δάνεια για την προμήθεια πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών είχε σαφώς καλύτερη ανταπόκριση, απέχει όμως σημαντικά από τους αρχικούς στόχους της κυβέρνησης. Συνολικά, από τον Ιούνιο ως σήμερα, έχουν χορηγηθεί 1.305 δάνεια, μέσου ύψους 65.683 ευρώ ανά δανειακή σύμβαση, συνολικής αξίας 85.716.179 ευρώ. Η αξία των εγγυήσεων του Δημοσίου ανέρχεται σε 68,573 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα με τις περισσότερες χορηγήσεις είναι η Εθνική, με 28,15% στο σύνολο των δανείων για την εξόφληση ασφαλιστικών/φορολογικών υποχρεώσεων και 23,01% στο σύνολο των δανείων για πρώτες ύλες. Το μέσο ύψος ανά δάνειο που χορήγησε ήταν στα 19.996 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων και στα 57 εκατ. για πρώτες ύλες. Η Τ Bank κατέχει τη δεύτερη θέση, με 20,92% στα δάνεια, υποχρεώσεις και μέσο ύψος δανείου 25.749 ευρώ, και η Eurobank τη δεύτερη θέση στα δάνεια για πρώτες ύλες, με ποσοστό 14,16% και μέσο ύψος ανά δάνειο τα 91.971 ευρώ.

Πηγή Ημερησία