Εξόφληση ρεύµατος µε δόσεις για τους οικονοµικά ασθενείς

Οικονομικές Ειδήσεις

10 Μάρτιος 2011
Μέτρα προστασίας των καταναλωτών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου Taxheaven.gr

Μέτρα - ανάσα για τους καταναλωτές ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, ειδικά για τις αδύναµες οικονοµικά οµάδες, όπως εξόφληση των λογαριασµών σε δόσεις και απαγόρευση της διακοπής παροχής ενέργειας σε κρίσιµες περιόδους του χρόνου (π.χ. το καλοκαίρι στο διάστηµα Ιουλίου - Αυγούστου), περιλαµβάνει το ενεργειακό νοµοσχέδιο που παρουσίασε χθες στο Υπουργικό Συµβούλιο η υπουργόςΠεριβάλλοντος - Ενέργειας Τίνα Μπιρµπίλη. Τα κυριότερα από τα µέτρα αυτά κατοχυρώνονται µέσα από µία λίστα υποχρεώσεων που πρέπει στο εξής να τηρούν οι προµηθευτές τους, όπως :

1. Παροχή µειωµένων τιµολογίων, εξόφληση τουλογαριασµού σε δόσεις ή µε άλλους ευνοϊκούς όρους, απαγόρευση διακοπής µιας σύνδεσης σε κρίσιµες περιόδους (π.χ. στο διάστηµα Ιουλίου - Αυγούστου ή ∆εκεµβρίου - Μαρτίου) εφόσον ο πελάτης δεν έχει πληρώσει και εγκατάσταση µετρητών µε δυνατότητα προπληρωµής. Η υποχρέωση αφορά τους ευάλωτους καταναλωτές, όρος που εισάγεταιγια πρώτη φορά, αναφέρεται σε ηλικιωµένους, νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα, ανέργους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες και αναµένεται να εξειδικευτεί µόλις δηµοσιευτεί ολόκληρο το νοµοσχέδιο.

2. ∆εν θα επιβάλλουνποινή στον πελάτη τους αν αποφασίσει να αλλάξει πάροχο. Απαγορεύεται να αρνηθούν σεκαταναλωτή τη συνέχιση της παροχής ενέργειας, παρά µόνο αν οι λόγοι ήταν γνωστοί στον τελευταίο εκ των προτέρων.

3. Μερικούς µήνες (τουλάχιστον δύο) πριν αυξήσουν τα τιµολόγιά τους θα προειδοποιούν τους πελάτες τους, ώστε να έχουν τον χρόνο να βρουν νέο πάροχο. 4. Θα ενηµερώνουν τον καταναλωτή πριν από την υπογραφή της σύµβασης για τα τιµολόγιά τους, τη µεθοδολογία υπολογισµού τους, τυχόν ειδικούς όρους εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης λογαριασµών.

5. ∆υνατότητα στον πελάτη να αµφισβητεί τις χρεώσεις µέσω µιας διαδικασίας που µπορεί να διαρκέσει 3-4 µήνες.

6. Στη σύµβαση θα αναφέρουν ρητά τη διαδικασία και τη συ χνότητα έκδοσης καιαποστολής των λογαριασµών, τιςδιαδικασίες διαχείρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών, επίλυσης διαφορών, καταγγελίας της, ενδεχόµενες ρήτρες κ.ο.κ.

7. ∆ιαδικασίες όπως για την αλλαγή παρόχου, τις πληροφορίες που πρέπει κανείς να γνωρίζει πριν υπογράψει σύµβαση, την ελάχιστη διάρκειά της, το ύψος και την καταβολή της εγγύησης θα ρυθµιστούν µέσω του Κώδικα Προµήθειας που πρόκειται να εκδοθεί µετά τον νόµο.

8. Οφείλουν να παρέχουν σε τακτική βάση στον πελάτη τους προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία του συνολικού του κόστους κατ’ έτος, στοιχεία επίσης για τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο µείγµα καυσίµων που χρησιµοποιεί κ.ο.κ.

9. Απαγορεύεται να µένει ένας καταναλωτής χωρίς ρεύµα ή αέριο λόγω χρεοκοπίας της εταιρείας. Σε µια τέτοια περίπτωση, για να δοθεί χρόνος στον πελάτη να διαπραγµατευτεί νέα σύµβαση µε άλλη εταιρεία, θα προµηθεύεται προσωρινά ρεύµα µέσω του Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ο ρόλος αυτός ανατίθεται προσωρινά στη ∆ΕΗ).

Πηγή Τα Νέα