Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΔ: Αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% μέσω διαδικτύου

26 Ιανουάριος 2006
  • Σε λειτουργία τίθεται από τον ΟΑΕΔ μια νέα μηχανογραφική εφαρμογή, μέσω της οποίας η αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% που υλοποιούνται από επιχειρήσεις, από φέτος θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, εφεξής δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπροσώπων των δικαιούχων επιχειρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

Σε λειτουργία τίθεται από τον ΟΑΕΔ μια νέα μηχανογραφική εφαρμογή, μέσω της οποίας η αποπληρωμή των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% που υλοποιούνται από επιχειρήσεις, από φέτος θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, εφεξής δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπροσώπων των δικαιούχων επιχειρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το έτος 2005, η κάθε δικαιούχος επιχείρηση πρέπει έως τις 30 Απριλίου 2006 να υποβάλει ηλεκτρονικά, είτε online στη διεύθυνση http://laek.oaed.gr , είτε μέσω της σχετικής παραπομπής στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , είτε με e-mail, τα στοιχεία των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε το έτος 2005.

Με την ηλεκτρονική υποβολή οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν το 60% του δικαιούμενου ποσού αποπληρωμής δαπανών των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησαν το έτος 2005. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό αποπληρωμής θα αποδίδεται στην επιχείρηση μετά την πιστοποίηση του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% που έχει αποδώσει η επιχείρηση στο ΙΚΑ το έτος 2005, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το αναπορρόφητο ποσό της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του έτους 2004 το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005, όπως αυτό φαίνεται από την απόφαση αποπληρωμής του ΟΑΕΔ, ή

β) ολόκληρο το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2004 το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005 και για το οποίο πρώτη φορά κάνει χρήση η επιχείρηση.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 - 9989890 από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ. ή να στέλνουν e-mail ([email protected] ) με θέμα «ΑΠΟΡΙΕΣ ΛΑΕΚ 2005», σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση της αποπληρωμής του έτους 2005.

Πηγή Ναυτεμπορική

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης