Δυσοίωνες οι προβλέψεις των εργοδοτών για τις προοπτικές προσλήψεων

Εργατικά - Ασφαλιστικά

8 Μάρτιος 2011
Taxheaven.gr

Δυσχερές θα είναι το κλίμα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις το α' τρίμηνο του 2011, όπως εκτιμούν οι εργοδότες, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Manpower.

Καθώς το 8% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των απασχολούμενων, το 23% προβλέπει μείωση και το 65% δεν αναμένει καμία μεταβολή, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται στο -15%, το χαμηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η διεξαγωγή της έρευνας της Manpower στην Ελλάδα, το β' τρίμηνο του 2008, σημειώνεται στην έρευνα.

Σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2010, οι προοπτικές προσλήψεων υποχωρούν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης καταγράφουν σημαντική μείωση της τάξεως των 16 ποσοστιαίων μονάδων.

Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιεί τον όρο "Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης". O δείκτης αυτός προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

   
Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των εργοδοτών όσον αφορά τις προοπτικές προσλήψεων κατά το α' τρίμηνο του 2011 και για τις δύο περιφέρειες. Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής διαμορφώνονται στο απαισιόδοξο -16%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα υπολογίζονται στο -12%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων παρουσιάζουν μείωση 8 ποσοστιαίων μονάδων στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης παρουσιάζει ελαφρά αύξηση, της τάξεως των 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται αισθητά μειωμένες και στις δύο περιφέρειες, κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα.

   
Βόρεια Ελλάδα -12%

Στη Βόρεια Ελλάδα οι εργοδότες αναφέρουν δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων για το ερχόμενο τρίμηνο, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -12%. Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά αισθητά μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας πτώση 13 ποσοστιαίων μονάδων.

   
Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής -16%

Οι εκτιμήσεις των εργοδοτών για συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξεως του -16% κατά το α' τρίμηνο του 2011 είναι οι χαμηλότερες από τότε που ξεκίνησε η διεξαγωγή της έρευνας της Manpower, το β'Α τρίμηνο του 2008. Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται μειωμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

   
Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες εκτιμούν ότι κατά το προσεχές τρίμηνο ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων θα μειωθεί σε οκτώ από τους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Οι δυσχερέστερες προοπτικές σε ό,τι αφορά την απασχόληση καταγράφονται από τους εργοδότες στον τομέα του Τουρισμού, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -34%.

Σύμφωνα με τους εργοδότες, δυσοίωνες είναι επίσης οι προοπτικές προσλήψεων για όσους θα αναζητήσουν εργασία στους τομείς της Μεταποίησης και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται στο -27% και -20% αντίστοιχα.

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις τόσο για τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όσο και για τον τομέα των Κατασκευών, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να καταγράφονται στο -13% και -12% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας προβλέπουν ότι ο ρυθμός προσλήψεων θα παραμείνει αμετάβλητος, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να διαμορφώνονται στο 0%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων μειώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Στον τομέα του Τουρισμού, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης παρουσιάζουν σημαντική πτώση, της τάξεως των 20 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπως και στον τομέα της Μεταποίησης οι προοπτικές προσλήψεων υποχωρούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, στον τομέα της Γεωργίας ο δείκτης της απασχόλησης καταγράφει ελαφρά βελτίωση, της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες σε οκτώ τομείς της αγοράς εργασίας.

Σημαντικές μειώσεις, της τάξεως των 35 και 24 ποσοστιαίων μονάδων αναφέρονται αντίστοιχα από τους εργοδότες στους τομείς του Τουρισμού και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης σημειώνουν πτώση 23 ποσοστιαίων μονάδων. Αντιθέτως, στον τομέα των Κατασκευών οι εργοδότες αναφέρουν βελτίωση της τάξεως των 6 ποσοστιαίων μονάδων.
 Πηγή: www.express.gr