Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Στράγγιξε» η οικονομία από τραπεζικές πιστώσεις

  • ME το «αριστερό» ξεκίνησε το 2011 για τη χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα καθώς ο ετήσιος ρυθμός σημείωσε μικρή περαιτέρω επιβράδυνση τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκε σε -0,3%, από -0,1% τον Δεκέμβριο του 2010 και 4,1% τον Δεκέμβριο του 2009.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου τα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων υποχώρησαν κατά 1 δισ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν στα 256,7 δισ. ευρώ έναντι 257,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2010.

Οριακή μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής της χρηματοδότησης σημειώθηκε προς όλους τους επιμέρους τομείς, δηλαδή προς τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες –αγρότες-ατομικές επιχειρήσεις– τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Αναλυτικότερα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2011 θετική καθαρή ροή 157 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2010: θετική καθαρή ροή 334 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης διαμορφώθηκε σε 0,8% (Δεκέμβριος 2010: 0,9%, Δεκέμβριος 2009: 5,1%).

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα αυξήθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τη βιομηχανία (Ιανουάριος 2011: -1,7%, Δεκέμβριος 2010: -2,7%,) παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο, τη ναυτιλία (Ιανουάριος 2011: 7,2%, Δεκέμβριος 2010: 5,7%) και τον κλάδο των «λοιπών» επιχειρήσεων.

Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στον ρυθμό της πιστωτικής επέκτασης προς το εμπόριο (Ιανουάριος 2011: -3,9%, Δεκέμβριος 2010: -3,5%), τις κατασκευές (Ιανουάριος 2011: 0,7%, Δεκέμβριος 2010: 1,9%) αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους των επιχειρήσεων.

Η καθαρή ροή των δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 6 εκατ. ευρώ τον επισκοπούμενο μήνα και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των δανείων αυτών μειώθηκε οριακά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Ιανουάριος 2011: 0,1%, Δεκέμβριος 2010: 0,2%).

 

Χρηματοδότηση ιδιωτών

 

Αρνητική κατά 315 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες τον Ιανουάριο του 2011, έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής 127 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2010. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες να μειωθεί οριακά (Ιανουάριος 2011: -1,4%, Δεκέμβριος 2010: -1,3%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 170 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011 (Ιανουάριος 2010: θετική καθαρή ροή 71 εκατ. ευρώ) και o ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε περαιτέρω (Ιανουάριος 2011: -0,7%, Δεκέμβριος 2010: -0,4%).

Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά 98 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2010: αρνητική καθαρή ροή 144 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε οριακά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Ιανουάριος 2011: -4,1%, Δεκέμβριος 2010: -4,2%).

 
Πηγή express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης