Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολή του Λ.Σ.Α, προς τον Υφυπουργό Οικονομικών για παράταση Δηλώσεων ΦΠΑ

  • Επιστολή του Λ.Σ.Α. , η οποία απεστάλη επίσης στις 24/01/2006 μέσω φαξ στον Υφυπουργό κ.Αντώνη Μπέζα και στις Δ/νσεις Φ.Π.Α. και Φορολογικών Ελέγχων του Υ.Ο.Ο. , προκειμένου να δοθεί παράταση όσον αφορά την υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. (4ου Τριμήνου 2005 και 12/2005) έως και τις 31/01/2006

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2006

Προς: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Υπ’ όψιν : Υφυπουργού κ. Αντώνη Μπέζα
       

Κοινοποίηση :
1. Διεύθυνση Φ.Π.Α.
2. Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων

Θέμα : « Παράταση προθεσμιών υποβολής  Φ.Π.Α.»

Αγαπητοί κύριοι , παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην παράταση υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. του 4ου Τριμήνου 2005 και ΦΠΑ Δεκεμβρίου 2005  μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μηνός, δηλαδή έως και 31/01/2006, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και κατά συνέπεια δυσχεραίνουν τόσο την υποβολή αυτών όσο και την υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών.
Περιμένουμε άμεσα ενέργειές σας.

Με  εκτίμηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Πόλυγγερ Μιχάλης                                               Αλωνιάτης Απόστολος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης