Όλι Ρεν: «Μαχαίρι στα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ»

Οικονομικές Ειδήσεις

4 Μάρτιος 2011
Ριζικές ανατροπές και μαχαίρι στα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ, προωθεί ο κοινοτικός επίτροπος Ολι Ρεν, ο οποίος εισηγείται την κατάργησή τους σε ανέργους με περουσιακά στοιχεία ή με εισοδήματα από άλλες πηγές. Taxheaven.gr

Αμφισβητώντας το καθολικό - μέχρι σήμερα - δικαίωμα των Ελλήνων ανέργων να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, ο κοινοτικός επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, διευκρινίζει ότι το επίδομα ανεργίας στους ανέργους θα πρέπει να παρέχεται μετά από έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων τους και συγχρόνως προαναγγέλλει τη δραστική μείωση και άλλων κοινωνικών παροχών μετά από την αξιολόγηση τους.

Στην ερώτησή του, ο Ν. Χουντής ζητούσε να πληροφορηθεί τι συνεπάγεται η δέσμευση στο πλαίσιο του Μνημονίου για εξοικονόμηση 500 εκ ευρώ από “επιδόματα ανεργίας με κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης”, πολύ περισσότερο που ο αριθμός των ανέργων συνεχώς αυξάνει με ταχύτατους ρυθμούς.

Στη γραπτή απάντησή του, ο Ο. Ρεν αναφέρει ότι για το 2012 “θα μπορούσε να εξοικονομηθεί το αναμενόμενο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον βελτιωθεί ο μηχανισμός βάσει του οποίου πραγματοποιείται ο έλεγχος των περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων ή με την καλύτερη στόχευση και τη δικαιότερη επίδραση του συστήματος των κοινωνικών επιδομάτων”. Ο κοινοτικός επίτροπος σημειώνει μάλιστα ότι το ποσό αυτό είναι θεωρητικό και υπολογίζεται, υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θα υπάρξει πολιτική παρέμβαση το 2012.

Σύμφωνα με τον Ολι Ρεν, το ποσό των 500 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε 0,2% του ΑΕΠ. Επιχειρώντας μάλιστα να δικαιολογήσει την ορθότητα των θέσεων του, ο Ο. Ρεν σημειώνει ότι “με την υπό εξέλιξη πλήρη αναθεώρηση όλων των υφισταμένων κοινωνικών προγραμμάτων, επιδιώκεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη στόχευση τους και η λεπτομερέστερη ποσοτικοποίηση των αντιστοίχων εξοικονομήσεων”.

Και συνεχίζει : O προαναφερθείς έλεγχος των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων μπορεί επίσης να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα πόρων για επενδύσεις σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (!) και τη λήψη εστιασμένων μέτρων με στόχο την αποτελεσματική προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων….

Ο Φιλανδός επίτροπος τονίζει κατηγορηματικά, δηλαδή χωρίς να αφήνει περιθώρια ευελιξίας, ότι «εάν δεν αναληφθεί πολιτική δράση, τα επιδόματα ανεργίας και οι υπόλοιπες κοινωνικές παροχές θα αυξηθούν περαιτέρω συνοδευόμενα από κλιμάκωση των ποσοστών ανεργίας».

Βασική επιχειρηματολογία του Ολι Ρεν είναι ότι ως κοινωνικές παροχές, εξαρτώμενες από το εισόδημα, νοούνται οι παροχές εκείνες των οποίων η χορήγηση συναρτάται ρητά ή σιωπηρά από το κατά πόσον το εισόδημα του δικαιούχου ή/και περιουσία του βρίσκεται κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο. Η συνολική στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης-κατά τον κ. Ρεν- πρέπει να είναι κοινωνικά ισορροπημένη και η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο στόχος εξοικονόμησης 500 εκατ. ευρώ αποτελεί βασικό στοιχείο στο σχεδιασμό του Μνημονίου. Ο κοινοτικός επίτροπος καταλήγει με μια θετική αναφορά- η οποία αφορά όμως τον επόμενο χρόνο- τονίζοντας ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, το φθινόπωρο του 2010, η απασχόληση θα αρχίσει να αυξάνει από το 2012 και στη συνέχεια θα επιταχυνθεί περαιτέρω η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πηγή Ημερησία