Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, AΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, AΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

 Όπως κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στην Αθήνα στις: 28-02-2011


    Εισαγωγή.
Η ΠΟΦΕΕ ήταν πάντοτε αρωγός στις  προσπάθειες  όλων των κυβερνήσεων για την πάταξη της Φοροδιαφυγής  προσπαθώντας  να συμβάλει από την πλευρά της τόσο με προτάσεις όσο και με τις θέσεις που έχει λάβει διαχρονικά πάνω στα νομοσχέδια αυτά .

Το θέμα της Φοροδιαφυγής αποτελεί μάστιγα για τις Οικονομίες όλων των Χωρών και κυρίως για την Ελληνική που περνά  ανάμεσα από τις συμπληγάδες πέτρες του Μνημονίου και της Ύφεσης.
 
Το δημοσιονομικό πρόβλημα που δημιουργείται από την φοροδιαφυγή είναι μεγάλο Εθνικό ζήτημα και χρήζει γενναίων παρεμβάσεων στο ήδη υπάρχον φορολογικό περιβάλλον για να μπορέσει να αντιμετωπισθεί. Όποια μέτρα παρθούν  για την πάταξη της μάστιγας της Εθνικής Οικονομίας έχουν ανάγκη την «πολιτική συναίνεση» γιατί απλά η φοροδιαφυγή υποσκάπτει το έργο της οποιαδήποτε Κυβέρνησης και λειτουργεί πέρα και πάνω από Κόμματα ή Κυβερνήσεις.
Οι  Βασικές αρχές-στόχοι  που  πρέπει να κυριαρχούν στο φορολογικό σύστημα της χώρας είναι:    
    Δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους, ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών,  με έμφαση στην  ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων,
    Ορισμός του ποσοστού του Φόρου που μεγιστοποιεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα από το φορολογικό έσοδο,
    Ελαχιστοποίηση της επίπτωσης των φόρων στις οικονομικές δραστηριότητες των πολιτών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης ,
    Άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής με όραμα  την σταθεροποίηση και την ανάπτυξη,
    Απλότητα και ευκολία κατανόησης,
    Εξορθολογισμός της σχέσης έμμεσης και άμεσης φορολογίας υπέρ της δεύτερης.

Γενικά .

Αν η Κυβέρνηση, πρώτη αυτή, δείξει δείγματα σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των εσόδων του Κράτους αλλά και δίκαιης αντιμετώπισης αυτών που κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα σε όποιο κλιμάκιο εξουσίας αν βρίσκονται , θα έχει γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα προς την κοινωνία.
    Επίσης στην ΠΟΦΕΕ πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε αντιμετώπιση της φοροδιαφυγήσ και φοροαποφυγής είναι στενά συνδεδεμένη με την πιστοποίηση και οριοθέτηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.
    Πιστεύουμε ότι με τα τελευταία νομοσχέδια γίνεται σοβαρή προσπάθεια προς τον τομέα αυτό πλην όμως η απότομη αλλαγή στο σύστημα και η πολυπλοκότητα του όλου εγχειρήματος  κινδυνεύει να φέρει αντίθετα αποτελέσματα.

 Τι ΠΡΕΠΕΙ επιπλέον να αποφασισθεί :

•    Βασική μέριμνα της κάθε κυβέρνησης  για να διορθωθεί η κατάσταση του φαινομένου της φοροδιαφυγής μετά από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι η δημιουργία φορολογικής συνείδησης των μελλοντικών φορολογούμενων πολιτών δηλ. των σημερινών μαθητών μέσα απο την καθιέρωση μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα δημοτικά σχολεία.  Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.

•    Η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού και ασφαλιστικού τοπίου με απλούς και ξεκάθαρους κανόνες και αντικειμενικούς τρόπους ελέγχου, με πενταετή ορίζοντα ισχύος αρχικά και αύξηση της χρονικής σταθερότητας του στο μέλλον. Είναι ο μόνος τρόπος προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας φορολογικής συνείδησης και εδώ απαιτείται πολιτική συναίνεση.

•    Η δημιουργία «ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» με αντικειμενικά κριτήρια μπορεί να αποτελέσει ισχυρό  όπλο στην καταπολέμηση της πολυνομίας αλλά και την διευκόλυνση του ελεγκτικού μηχανισμού. Θα αποτελεί την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των  διατάξεων του φορολογικού ελέγχου με στόχο την καταγραφή και αντικειμενικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών ελέγχου, προσδιορισμού και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων , βεβαίωσης και καταβολής των φόρων και προστίμων. Η πρόταση αποβλέπει στην απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και βασίζεται στην ταυτόχρονη κατάργηση του Κ.Β.Σ. Και του ποινολογίου του.

•    Η ολοκλήρωση της δημιουργίας Κεντρικού πληροφοριακού Μηχανογραφικού  συστήματος με κέντρο την Γ.Γ.Π.Σ. , και μέσω του Α.Φ.Μ., όπου θα καταλήγουν ηλεκτρονικά όλες οι Υπηρεσίες (Ασφαλιστικά ταμεία , ευρύτερος Δημόσιος Τομέας κλπ) είναι μέτρο το οποίο κρίνεται απαραίτητο. Θα καταργήσει το πλήθος των δικαιολογητικών με μεγάλο δημοσιονομικό όφελος ενώ θα δώσει δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και θα μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας οποιοδήποτε «ΠΟΘΕΝ - ΕΣΧΕΣ». Αν και μέχρι τώρα πολλά από τα παραπάνω νομοθετήθηκαν καθυστερεί η υλοποίηση της ουσιαστικής και καθολικής λειτουργίας  της ηλεκτρονικής εφορίας «e-DOY».

•    Η πλήρης απουσία διάταξης αφορολόγητου ποσοστού κερδών τουλάχιστον για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι ανασταλτικός παράγοντας στην δημιουργία φορολογικής συνείδησης αλλά και στην ανάπτυξη, ή απλά την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βάσει του κανόνα της Ε.Ε. (την δυνατότητα ύπαρξης αφορολόγητου έχει αποδεχθεί και η Ευρωπαϊκή  Ένωση, μέσα στα πλαίσια του κανόνα de minimis).

•    Πέρα απο τις υπερβολικές ποινές και φυλακίσεις πρέπει να υπάρχει «δημόσια» επιβράβευση των νόμιμων επιχειρήσεων οι οποίες δεν φοροδιαφεύγουν,  - ίσως σε ειδικές εκδηλώσεις με μεγάλη δημοσιότητα -  ώστε σιγά-σιγά να καταστεί κριτήριο ποιότητας της επιχείρησης. Θα μπορούσε επιπλέον να υπάρχει φορέας που να πιστοποιεί την Φορολογική Ποιότητα των επιχειρήσεων.

•    Ο επαναπροσδιορισμός και η αποσαφήνιση των διατάξεων που αναφέρονται στα πλαστά-εικονικά στοιχεία που αφορούν τους λήπτες με στόχο της δικαιότερη λειτουργία των ποινών καθώς η «αγορά» δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την «εικονικότητα» του λήπτη. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να τιμωρείται ο λήπτης εάν η συναλλαγή ήταν πραγματική .

•    Πρέπει να καταργηθούν οι πολλοί φόροι υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και μειώνουν το καθαρό τους κέρδος με αποτέλεσμα να τους κάνουν να αισθάνονται «εισπράκτορες» και να αυξάνουν την γραφειοκρατία και τα κάθε είδους πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Να διατηρηθούν οι απολύτως αναγκαίοι και οι υπόλοιποι να αποδίδονται στους τελικούς δικαιούχους μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Κ.Ο. ( π.χ. δημοτικός φόρος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων κλπ ).

•    Να νομοθετηθεί η πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση την ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων των επιχειρήσεων διότι είναι τριτοκοσμικό μέτρο τιμωρίας των επιχειρήσεων το οποίο οδηγεί σε φαινόμενα διαφθοράς. Στην σημερινή ηλεκτρονική εποχή είναι δυνατή η σύλληψη της φορολογητέας ύλης ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Και τέλος είναι Ελληνική πρωτοτυπία – αντίθετη και με τις Οδηγίες της Ε.Ε. - να ζητείται και να αποδίδεται Φ.Π.Α. σε πλασματικά έσοδα.

•    Πρέπει να δημιουργηθεί υπηρεσία προληπτικού ελέγχου με έμπειρους υπαλλήλους με έργο να συμβουλεύει τους επιχειρηματίες και όχι να επιβάλει πρόστιμα . Υπάρχει σε άλλες χώρες και ονομάζεται «συμβουλευτικός έλεγχος» διενεργείται κυρίως σε νέες επιχειρήσεις και μπορεί να λειτουργεί ως ξεχωριστό τμήμα στις ήδη υπάρχουσες ελεγκτικές υπηρεσίες.(Μελέτη Παγκόσμιας Τράπεζας 2007)

•    Αν και περιλαμβάνεται σε Νόμο απαιτείται η υλοποίηση της κατάργησης του Κ.Β.Σ. και η αντικατάσταση του ποινολογίου  με την μορφή του ανεξάρτητου νομοθετήματος που υπάρχει σήμερα. Να ενσωματωθούν οι αναγκαίες διατάξεις στον φορολογικό νόμο και μόνο όσες αφορούν την λογιστική επιστήμη. Το μόνο κράτος στον κόσμο με Κ.Β.Σ. σαν ξεχωριστό νομοθέτημα είναι η Ελλάδα, και το πρόβλημα δεν έγκειται στον διαχωρισμό του, αλλά στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα του που «λειτουργεί» σαν βιομηχανία προστίμων και πηγή διαφθοράς.

•    Είναι ανάγκη επίσης μέσα από Φορολογικό Νομοσχέδιο να παραταθεί η εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων που θεσπίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση , με όριο τις 100.000 ευρώ , του οποία η προθεσμία λήγει εντός του 2011.

    Αναλυτικά επί των άρθρων του σχεδίου :

    Άρθρο 1. Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταστολής της Φοροδιαφυγής
Κρίνεται θετικά άλλα στελεχώνεται μόνο από Υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι όμως ανάγκη το Επιχειρησιακό αυτό Σχέδιο να συζητείται και να εγκρίνεται από το Εθνικό συμβούλιο Φοροδιαφυγής όπου συμμετέχει το Σύνολο των φορέων της Ελλάδας. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συμμετέχουν και οι κοινωνικοί φορείς στην διαμόρφωση  αυτού του προγράμματος.
    Άρθρο 2. Ορισμός   Γενικού  Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος .
Κρίνεται θετικά, υφίσταται και σήμερα με κάποια  μορφή και μπορεί να βοηθήσει τυχόν τυπικά και ουσιαστικά νομικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες.
    Άρθρο 3 . Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής στην άμεση και έμμεση φορολογία. Τροποποίηση διατάξεων ν. 1882/1990, ν. 2523/1997, ν.2960/2001 
Το συγκεκριμένο άρθρο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε μία οικονομία η οποία βρίσκεται στην μεγαλύτερη ύφεση που υπήρξε ποτέ. Η ποινικοποίηση από μόνη της ως τιμωρία και οι ψηλές ποινές ποτέ δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Κυρίως η κάθειρξη 20ετίας από μόνη της θα δημιουργήσει αντίσταση από την μεριά των φορολογουμένων και θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Στην περίοδο την οποία ζούμε , με τις τράπεζες να έχουν κλείσει τον κρουνό της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων η παρακράτηση του ΦΠΑ ,ο οποίος δεν έχει εισπραχθεί από τις επιχειρήσεις αλλά είναι απαιτητός από το Δημόσιο  , είναι τρόπος οικονομικής επιβίωσης.

Όταν το δημόσιο πληρώνει τους προμηθευτές του μετά από μερικούς μήνες ή και έτη από την έκδοση του τιμολογίου δεν μπορεί να απαιτεί την ποινική δίωξη του φορολογούμενου στον οποίο δεν έχει πληρώσει το ίδιο τον ΦΠΑ. Με μόνη ελάφρυνση ότι δεν θα του επιβάλει μέτρα εξασφάλισης.

Η πολιτεία σύμφωνα με τον Ν3904/2010 αποφάσισε ότι ποινές φυλάκισης έως 10 έτη δεν εκτελούνται . Έρχεται δε τώρα να ποινικοποιήσει την μη είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών και παρακράτησης φόρων .

Είναι ανάγκη νομοθέτησης της είσπραξης τουλάχιστον του ΦΠΑ άμεσα από τις επιχειρήσεις και σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν που θα εισπραχθεί το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου (χονδρικές πωλήσεις)

                                       
                         Άρθρα 4  -7.   Επιλογή και στελέχωση των κρίσιμων για την Είσπραξη ,ΣΔΟΕ, εσωτερικές υποθέσεις κλπ.
          Τα επιπλέον ειδικά επιδόματα των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης αν πετύχουν τους ποσοτικούς στόχους στην σημερινή οικονομική συγκυρία θα επιφέρουν προβλήματα και εκνευρισμό στους πολίτες.
Τα παραπάνω άρθρα αφορούν αναδιάρθρωση των λειτουργιών των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλαγή στον τρόπο ελέγχου τους και ενίσχυση διεθνών συνεργασιών. Στο μέτρο πού δεν δημιουργείται  πρόβλημα με  τα συνδικαλιστικά όργανα των οργανώσεων του υπουργείου  που  θίγονται δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο.
    Άρθρο 8. Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων, έλεγχος από το γραφείο και από την επιχείρηση , και αναζήτηση στοιχείων από τον οποιονδήποτε και από όλους τους φορείς.
Δίνεται η  δίνεται η δυνατότητα στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ να ζητά εγγράφως πληροφορίες για τις επιχειρήσεις από τον οποιονδήποτε εγγράφως. Αν στον οποιονδήποτε περιλαμβάνονται  και οι Λογιστές των επιχειρήσεων (που μάλλον έτσι συμβαίνει ) τότε δημιουργείται σοβαρό δεοντολογικό θέμα , με τεράστιες προεκτάσεις στις σχέσεις Λογιστών-Φοροτεχνικών και των πελατών τους και αίρεται το φορολογικό απόρρητο.

Τα υπόλοιπα διαδικαστικά της διάταξης για έλεγχο απευθείας από το γραφείο δεν δημιουργούν προβλήματα πλην όμως όταν η ΔΟΥ διαγράφει ποσά από δηλώσεις κλπ θα πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως ή με e-mail  τον φορολογούμενο για την όποια αλλαγή πραγματοποίησε .

Η επίδοση των καταλογιστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών και χρέωσή τους στους φορολογούμενους (αν δεν συμβιβαστούν άμεσα) αντηχεί πολύ άσχημα. Οι ΔΟΥ έχουν αρκετούς κλητήρες για επίδοση χωρίς επιπλέον κόστος.

    Άρθρο 9. Δημοσιοποίηση οφειλετών και παραβατών για οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ , και για εκδότες ή λήπτες εικονικών στοιχείων.
         Σε κάθε περίπτωση πρέπει να  επαναδιατυπωθούν οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν μόνο τους λήπτες εικονικών και πλαστών , προσοχή όχι τους εκδότες , πιθανόν η δημοσιοποίηση των ονομάτων των ληπτών  να οδηγήσει σε αδικίες. Υπάρχουν θέματα όταν οι συναλλαγές είναι πραγματικές.
    Άρθρο 10. Διαδικασία διακρίσεως των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε ανεπίδεκτες είσπραξης και μη  .
    Όπως τίθεται η διάταξη για τα ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη δεν δημιουργεί προβλήματα διαγραφής χρεών και εξασφαλίζεται η διαδικασία. Πρέπει το κράτος να γνωρίζει ποια από τα βεβαιωμένα χρέη μπορεί να εισπράξει και ποια όχι.
    Στην  περίπτωση όμως που κατά τον έλεγχο ο οφειλέτης έχει ως ακίνητη περιουσία προς κατάσχεση μόνο την πρώτη κατοικία και μέχρι κάποιας αξίας με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα στους συγγενείς πρώτου βαθμού τότε πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει προστασία της Α κατοικίας του οφειλέτη.

        Άρθρο 11.Συμψηφισμός απαιτήσεων με Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο
Σημαντικό άρθρο για τον επιχειρηματικό κόσμο με την παρατήρηση ότι οι έλεγχοι για να γίνουν οι απαιτήσεις βέβαιες και εκκαθαρισμένες πρέπει να ολοκληρώνονται εντός διμήνου από την αίτηση της επιχείρησης.
Τέλος ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός των οφειλών αυτών θα πρέπει να διενεργείται με κάποια συνεννόηση της ΔΟΥ με τον φορολογούμενο προς αποφυγή ακραίων καταστάσεων.
    Άρθρο 12. Κατοικία και αλλαγή κατοικίας ορισμός φορολογικής κατοικίας αν διαμένει στην Ελλάδα κάποιος για 183 ημέρες
    Αποτελεί εναρμόνιση με την νομοθεσία του ΟΟΣΑ πλην όμως θα δημιουργηθεί θέμα στον τρόπο  απόδειξης του ακριβή χρόνου διαμονής στην Ελλάδα ή όχι. Στις παρυφές του νόμου θα υπάρξουν μεγάλα θέματα , διότι αφορούν την φορολόγηση του Παγκόσμιου εισοδήματος του Φορολογικού Κατοίκου Ελλάδος. 
   
    Υπάρχει κίνδυνος ( παρ 8 ) ο αλλοδαπός ο οποίος έχει και εισοδήματα στην Ελλάδα να χάσει τις προθεσμίες που ορίζονται και να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημα του στην Ελλάδα.
   
    Τέλος λόγω της κρισιμότητας  των διατάξεων θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστό άρθρο στο ΚΦΕ και να μην βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στο ΚΦΕ ώστε οι εκτός Ελλάδος να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει και από πότε.   
            Άρθρο 13. Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μή συνεργάσιμων κρατών.
    Η ρύθμιση της παρ 2 ήταν επιβεβλημένη και χρήσιμη ενώ το κλείσιμο της πόρτας με την αύξηση του συντελεστή στην παρ 1γ μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. 
    Άρθρο 14. Φορολογία  νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ)  και μερισμάτων .Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών.
    Η διάταξη είναι ευνοϊκότερη από την προηγούμενη αν και δημιούργησε με τον 3842 μεγάλη ανασφάλεια στις επιχειρήσεις για ένα χρόνο τώρα οι οποίες δεν γνώριζαν  μέχρι τώρα πως τελικά θα φορολογηθούν.   Τελικά το συνολικό ποσοστό φορολογίας του 40 % με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης φέρνει περισσότερα οφέλη στους μεγαλομετόχους.
    Άρθρο 17. Δαπάνες επιχειρήσεων
•    Μη αναγνώριση ως δαπάνης των δωρεών που πραγματοποιούν επιχειρήσεις σε αθλητικά σωματεία.
•    Αναγνώριση ποσοστού δαπάνης ως επισφάλεια στους πράκτορες ΟΠΑΠ
•    Αναγνώριση πρόσθετου ποσού για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας παράταση μέχρι  31-12-2014.

Ρυθμίσεις θετικές για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ και των δαπανών έρευνας (ίσως το μόνο αναπτυξιακό κίνητρο του προσχεδίου) πλην όμως χρειάζεται γενικότερη αντιμετώπιση του θέματος των επισφαλών απαιτήσεων .  Η ολοκλήρωση δε των νομικών διαδικασιών πολλές φορές διαρκεί πολλά χρόνια.

Με τον Νόμο 3842/2010 ορίσθηκε ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δε εξοφλούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με ισχύ σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο από 01/07/2011. Είναι ανάγκη να ισχύσει μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές και το ΦΜΥ και όχι για την πληρωμή των μισθών τουλάχιστον μέχρι κάποιο σοβαρό όριο (50 εργαζομένων).

Πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει η διάταξη του 3842/2010 με την οποία λιανικές πωλήσεις πάνω απο 1500 ευρώ για το 2012 (για το 2011 ορίσθηκε ήδη σε 3000 ευρώ) εξοφλούνται μόνο μέσα τραπεζών και επιταγών και όχι με μετρητά . Το όριο πρέπει να αλλάξει σε 5.000 Ευρώ διότι όλη η αγορά έχει προβλήματα. ( π.χ Πολυκατοικίες που βάζουν πετρέλαιο , κ.α. φανταστείτε!)
    Άρθρο 21. Λοιπές διατάξεις εισοδήματος.
Η διόρθωση του συντελεστή υπεραξίας της παρ 14 των μεριδίων ΕΠΕ σε συγγενείς Α βαθμού κρίνεται θετικότατη και  χαρακτηρίζει το κράτος δικαίου.

Η αύξηση της προβεβαίωσης από το 25% στο 50%  στην ουσία στερεί το δικαίωμα προσφυγής στον Έλληνα πολίτη, θέτοντας απαγορευτικό υπέρογκο χρηματικό ποσό και πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν αντισυνταγματικότητα. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργήσει στους οικονομικά αδύνατους φορολογούμενους πολίτες ενώ δεν θα έχουν πρόβλημα οι οικονομικά δυνατοί . Εξάλλου με το παρόν νομοσχέδιο η τυχόν άσκηση προσφυγής δεν σταματά την υπόλοιπη ποινική διαδικασία (σε ορισμένες περιπτώσεις).

Αν τα κεφάλαια της παρ 19 που επαναπατρίζονται μέσα σε δύο (2) χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους , επενδυθούν σε αγορά ακινήτου, εκτός  οικοπέδου , ή τοποθετηθούν στην ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας  επιστρέφεται άτοκα και με συνοπτική ελεγκτική διαδικασία το ενενήντα τοις εκατό (90%) του φόρου που έχει καταβληθεί. 
    Άρθρο 26. Θέματα  ΚΒΣ, προστίμων και κυρώσεων
Έκδοση αθεώρητων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία. Γενική παράβαση με συντελεστή 3.(αυτοέλεγχος χρεών). Θετικότατη αλλαγή διότι η διάταξη ήταν άδικη και ταλαιπωρούσε χρόνια τις επιχειρήσεις με την προϋπόθεση βέβαια ότι και ο συντελεστής 3 είναι υψηλός .

Στην διάταξη της παρ 9 με την οποία υποχρεούνται όσοι εκδίδουν αποδείξεις λιανικής να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα τους στην ΓΓΠΣ πρέπει να ληφθεί υπόψη το τυχόν επιπλέον κόστος των επιχειρήσεων σε εξοπλισμό.

    Άρθρο 27. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
•    1. Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις.
•    2. Βεβαίωση οφειλόμενου ΦΠΑ μετά απο  έλεγχο. Δυνατότητα καταβολής σε 6 δόσεις
•    3. Χρόνος φορολογίας ΦΠΑ στις  οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα
•      5. Δυνατότητα στους εφημεριδοπώλες να μην υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να ασκήσουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
•    6. Μεταβίβαση αδειών εκπομπών αερίων στο εσωτερικό της χώρας
•    7. Μη απώλεια δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

Όλα τα παραπάνω κρίνονται θετικά ιδίως το μέτρο των δόσεων του ΦΠΑ είναι ανάσα για τον επιχειρηματικό κόσμο σε μια εποχή όπου οι τράπεζες έχουν στραγγαλίσει την ρευστότητα φυσικά ισχύουν και όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 3 για την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ σε σχέση με  την τιμολόγηση έναντι ιδιωτών και Δημοσίου . Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η πολύ μακρινή ημερομηνία εφαρμογής (01-07-2011) δεν εξυπηρετεί καθόλου, πρέπει να ισχύσει από την δημοσίευση του νόμου και το ποσοστό προσαύξησης από 2% να γίνει 1% όπως προέβλεπε και το αρχικό προσχέδιο. Πολύ καλή η ρύθμιση της παραγράφου 7 για τον αγροτικό κόσμο.
    Άρθρο 29. Κάρτα αποδείξεων (Φοροκάρτα )και ηλεκτρονικό παράβολο. 
Στην περίπτωση που παραμείνει προαιρετική η χρήση της , συμπληρωματική του μέτρου     των αποδείξεων θωρούμε ότι θα βοηθήσει την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των φορολογουμένων. Υπάρχει βέβαια μια σκέψη να παραδίδεται από τα ΚΕΠ και όχι από τις Τράπεζες για εξασφάλιση ότι δεν θα δημιουργήσει το Κράτος ακόμη ένα Τραπεζικό     προϊόν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα  συνένωσης με Πιστωτικές Κάρτες.
    Άρθρο 36.Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών......
Στην επιτροπή του νέου άρθρου 70α θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχει και εκπρόσωπος των Λογιστών-Φοροτεχνικών   μέλος της ΠΟΦΕΕ
    Άρθρο 44. Θέματα ΟΚΕ.
Ομοίως με την ευκαιρία της αναδιάρθρωσης   της ΟΚΕ χρήσιμο θα ήταν η ΠΟΦΕΕ  να συμμετέχει απευθείας με εκπροσώπους της  στις ομάδες της ΟΚΕ.
===============================================================================
   
Η ΠΟΦΕΕ είναι η μόνη Ομοσπονδία του κλάδου που εκπροσωπεί σχεδόν το σύνολο  του κλάδου των Φοροτεχνικών-Λογιστών σε 42 νομούς Πανελλαδικά .Συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στις Βρυξέλλες την CFE η οποία εκπροσωπεί Πανευρωπαϊκά 180.000 Φοροτεχνικούς Λογιστές ,ελεγκτές .
 


Για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε
Καμπάνης Βασίλειος  Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

    Περίληψη    :
Με το νέο σχέδιο:
•    Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2011 και θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Μαρτίου ,1.
•    Θεσπίζεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός , 2 .
•     Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής να τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά , 3-1 .
•    Στο αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, όπου ουσιαστικά πρόκειται για υπεξαίρεση χρήματος που τρίτος έχει καταβάλλει για να δοθούν στο Δημόσιο, όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο ύψος κρατείται και παραπέμπεται σε Δίκη. Ομοίως και για το αδίκημα μη απόδοσης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, εφ’ όσον η καθυστέρηση καταβολής τους υπερβαίνει χρονικό διάστημα ανοχής (π.χ. 6 ή 8 μήνες). Αναστολή   εκτέλεσης   της   ποινής,   δεν   επιτρέπεται   στα   εγκλήματα   σημαντικής φοροδιαφυγής αν προηγουμένους δεν καταβληθούν οι φόροι του Κράτους , 3.
•    Η έφεση στις περιπτώσεις προσφυγών κατά της πρωτόδικης απόφασης δεν αναστέλλει την έκτιση της ποινής, αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι που οφείλονται ,3
•    Όσοι εκδίδουν αποδείξεις λιανικής ή παροχής υπηρεσιών θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα στην ΓΓΠΣ  και σε  αντίθετη περίπτωση θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200-5000 ευρώ,26-9
•     Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού από 01/07/2011. Συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 Ευρώ ,27-6.
•    Με την προτεινόμενη διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής για τις ανάγκες του ΦΠΑ , και το ΙΚΑ ενημερώνει κάθε Φεβρουάριο για τις Οικοδομές που ολοκληρώνονται ,27-1&4.
•    Δίνεται η δυνατότητα στους εφημεριδοπώλες για να διαλέξουν καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο πρέπει να παραμείνουν επί πενταετία ,27-5 .
•    Δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης , όσο αφορά τον ΦΠΑ ,στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων. Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων ,27-2&3 .
•     Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται (έλεγχος) ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης ,27-5.
•    Μη απώλεια δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων. Προβλέπεται ότι οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων να έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ, παρότι υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων. 27-12
•     Αυξάνεται  το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% σε περιπτώσεις προσφυγών στα δικαστήρια , 27-15
•    Ορίζεται βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο αντί του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ,28.
•     Νομοθετείται η Φοροκάρτα για την καταγραφή του ποσού των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να συγκεντρωθούν, καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική. Θεσπίζονται τα ηλεκτρονικά παράβολα. ,29.
•      Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας ,31-35.
•    Ιδρύεται νέα επιτροπή 70α διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Γενική Δ/νση Ελέγχων στα πρότυπα του άρθρου 70 για υποθέσεις πάνω από 50.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με συμμετοχή ΣΕΒ η ΓΣΕΒΕΕ ,36
•    Εξομοιώνεται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια , το αέριο , η θερμότητα και το ψύχος για τις ανάγκες του φπα ,39.
•    Ρυθμίζονται θέματα της ΟΚΕ ,44
•     Επιλογή, στελέχωση και αξιολόγηση των κρίσιμων για την είσπραξη των εσόδων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών και ορισμός ειδικού επιδόματος επίτευξης στόχων ,4-20.
•    Συστήνεται «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» στο Υπουργείο Οικονομικών με μέλη οικονομικούς επιθεωρητές ,5 .
•    Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., προέρχονται από τους κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών, που έχουν πραγματική υπηρεσία στους κλάδους των οργανικών θέσεων που καλύπτουν μέχρι είκοσι  (20) έτη, 6 .
•    Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, «Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας», 7.
•    Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και κώδικα ΦΠΑ προκειμένου οι έλεγχοι να γίνονται κατά κύριο λόγο από το γραφείο και κατ’ εξαίρεση στην έδρα της , 8-1.
•     Αίρεται το φορολογικό  απόρρητο και δημοσιοποιούνται τα ονόματα οφειλετών και παραβατών. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αίρεται το φορολογικό απόρρητο των οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και καθυστερεί η πληρωμή τους για χρονικό διάστημα ανώτερο του έτους και το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 150.000 ευρώ) , και των παραβατών των διατάξεων του Κ.Β.Σ., εφόσον πρόκειται για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ή έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων ως προς την συναλλαγή ή νόθευσης στοιχείων ή μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων από τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς και καταχώρησης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο , 9.
•     Ορίζεται διαδικασία διακρίσεως των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε ανεπίδεκτες είσπραξης και μη με απόφαση Ειδικού Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση, τα ανεπίδεκτα είσπραξης δεν θα διαγράφονται ,10 .
•      Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οδηγίες του ΟΟΣΑ. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του ,12.
•    Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών των Α.Ε και ΕΠΕ. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.,15
•    Ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011 και μετά. ,16.
•    Παρατείνεται για 4 έτη, μέχρι 31/12/2014 το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση ,17
•    Ορίζεται μπόνους σε όσους από την νέα διεύθυνση πιάσουν τους στόχους είσπραξης εσόδων .,4
•    Δίνεται δεύτερη ευκαιρία στον επαναπατρισμό κεφαλαίων από το εξωτερικό., 21
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης