Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντιπρόταση από την Ε.Ε. στον γαλλογερμανικό άξονα

1 Μάρτιου 2011 Σχόλια
Σε μία προσπάθεια εκτόνωσης της πολεμικής που έχει ξεσπάσει μεταξύ ορισμένων εταίρων και του γερμανογαλλικού άξονα για το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, ο πρόεδρος των «27» Χέρμαν Βαν Ρομπέι υπέβαλε χθες στις χώρες της ευρωζώνης τις προτάσεις που επεξεργάστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτάσεις αυτές, που θα βρεθούν στο τραπέζι των ηγετών των «17» της ευρωζώνης στις 11 Μαρτίου, είναι πιο ευέλικτες σε σχέση με το αρχικό γερμανικό σχέδιο και αφήνουν περισσότερα περιθώρια κινήσεων στα κράτη - μέλη. Βέβαια, πολλά πράγματα πρέπει να αποσαφηνιστούν στις διαβουλεύσεις που θα προηγηθούν της συνόδου και φυσικά η τύχη των προτάσεων Βαν Ρομπέι θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσει απέναντί τους το Βερολίνο.

Τα βασικά σημεία των προτάσεων του προέδρου των «27» είναι τα εξής:

1. Διατηρείται η γερμανική πρόταση, η οποία προβλέπει τον καθορισμό ενός ελάχιστου συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων. Με την πρόταση αυτή αντιδρούν οι χώρες που έχουν χαμηλό συντελεστή και ιδίως η Ιρλανδία (12,5%).

2. Εγκαταλείπεται η γερμανική πρόταση για κατάργηση της αυτόματης προσαρμογής των μισθών με τον πληθωρισμό (ΑΤΑ), σε όσες χώρες ισχύει το μέτρο. Η σχέση παραγωγικότητας-μισθών θα αξιολογείται με διαφορετικό τρόπο.

3. Η πρόταση της Γερμανίας για συνταγματική δέσμευση των κρατών - μελών στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας αφήνει τη θέση της σε μία απλή νομοθετική δέσμευση.

4. Τα κράτη - μέλη θα πρέπει να τηρούν μία σειρά από δείκτες που θα αφορούν τους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της συνταξιοδότησης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Θα τεθεί σε ισχύ ένα σύστημα παρακολούθησης με βάση τους δείκτες για τη σχέση μισθών και παραγωγικότητας και τη συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση π.χ. υψηλής ανόδου των μισθών, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να πάρουν μέτρα για να σταματήσουν αυτή την τάση. Επίσης, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν καθορίζεται στα 67 χρόνια, όπως προβλέπει το γερμανικό σχέδιο, αλλά θα εξαρτάται από το δημογραφικό πρόβλημα και τη γήρανση του πληθυσμού. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επαγρυπνούν για το σύστημα χρηματοδότησης των συντάξεων, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμότητά του. Οι προτάσεις προβλέπουν τον καθορισμό δεικτών και για τη μείωση της ανεργίας, ιδίως στους νέους.

5. Τον έλεγχο για την εφαρμογή του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο του γερμανογαλλικού άξονα προέβλεπε ότι ο έλεγχος θα γίνεται από τα κράτη - μέλη.

Οι προτάσεις Βαν Ρομπέι αφορούν φυσικά τις χώρες της ευρωζώνης αλλά αφήνεται ανοικτή η πόρτα και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης των «27». Η πρώτη συζήτηση σε επίπεδο ηγετών της ευρωζώνης θα γίνει στη μονοήμερη σύνοδο κορυφής της 11ης Μαρτίου. Η συνέχεια θα δοθεί στην εαρινή σύνοδο (24-25 Μαρτίου), στην οποία οι «27» θα πρέπει να συμφωνήσουν επί του συνολικού πακέτου.

Πηγή: www.express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης