Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κόβονται φοροαπαλλαγές, νέες ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις

28 Φεβρουάριου 2011
  • «Ψαλίδι» στις φοροαπαλλαγές και τα φορολογικά κίνητρα, αλλαγές στη φορολόγηση εταιρειών και κεφαλαίου, κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και ανασυγκρότηση των φορολογικών υπηρεσιών θα φέρει η επόμενη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης
Το πλαίσιο με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το Μνημόνιο Νο4,θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος Μαΐου και το πρώτο νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Με την τρόικα να πιέζει για βελτίωση του μηχανισμού είσπραξης φόρων, καλύτερες επιδόσεις στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει:

1 Περικοπές και καταργήσεις φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 900 φοροαπαλλαγές, που κοστίζουν στον προϋπολογισμό πάνω από 5 δισ. ευρώ. Πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Φιλ. Σαχινίδης είχε αποκαλύψει τις προθέσεις της κυβέρνησης λέγοντας «υπάρχουν πάρα πολλές φορολογικές απαλλαγές οι οποίες επιχορηγούνται από την πολιτεία με τη μορφή κινήτρων και εάν καταργηθούν στο σύνολό τους, μπορεί να αποφέρουν 5 δισ. ευρώ, ενώ εάν διατηρηθούν οι μισές μπορεί να αποφέρουν εξοικονόμηση 3 δισ. ευρώ». Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, όπως έχουν αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό του 2011:

Περισσότερα από 3 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι κοστίζουν οι εκπιπτόμενες δαπάνες και ειδικές απαλλαγές των φυσικών προσώπων. Αφορούν ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα και ιατρικά μέχρι το αφορολόγητο των μισθωτών - συνταξιούχων, των προστατευόμενων παιδιών, διατροφή μεταξύ συζύγων και άλλες ειδικές απαλλαγές (κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών, αγροτικά εισοδήματα κ.λπ.).

Στα 2,4 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι κοστίζουν οι απαλλαγές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα, βιομηχανοποιημένα καπνά, αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά.

Οι απαλλαγές σε πρώτη κατοικία, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με 970 εκατ. ευρώ.

Στα 292 εκατ. ανέρχεται το κόστος του προϋπολογισμού από το φόρο εισοδήματος 19.427 νομικών προσώπων. Αφορούν σε μείωση φορολογικού συντελεστή από δραστηριότητα σε νησιά κάτω από 3.000 κατοίκους, εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.

2 Κατάργηση του ΚΒΣ. Ηδη έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών ειδική ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση των διατάξεων του ΚΒΣ και υποβολή προτάσεων στον υπουργό Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, μέχρι τον Ιούνιο. Ο ΚΒΣ θα καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 και όπως λένε αρμόδιοι παράγοντες θα γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζονται ταυτόχρονα τα συμφέροντα του Δημοσίου, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά στην προσαρμογή τους στην ταχύτητα των εξελίξεων που ορίζει η τεχνολογία. Η πλήρης κατάργησή του ΚΒΣ κρίνεται επιβεβλημένη όχι μόνο γιατί πληθώρα διατάξεών του έχουν ήδη ξεπεραστεί, αλλά και γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στον ΟΟΣΑ που έχει Κώδικα Βιβλίων, ο οποίος μέσα από ένα πλέγμα τυπολατρικών και αναχρονιστικών διατάξεων επιβάλλει περιορισμούς και αρκετές φορές παγίδες στον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

3 Περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ, μέσω της μείωσης των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζονται χαμηλοί συντελεστές. Το μέτρο αυτό έχει προταθεί από το ΔΝΤ σε πρόσφατη έκθεσή του για την πορεία του Μνημονίου. Το ΔΝΤ προτείνει ουσιαστικά τη μετάταξη μεγάλου αριθμού προϊόντων και υπηρεσιών από τον υπερ-μειωμένο και τον μειωμένο συντελεστή ?που από την 1η-1-2011 θα είναι 6,5% και 13% αντίστοιχα? στον υψηλό συντελεστή 23%. Ζητείται επίσης η κατάργηση της εφαρμογής συντελεστών ΦΠΑ μειωμένων κατά 30% στα ελληνικά νησιά.

4 Αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης των ποσοστών των αποσβέσεων, της κατάργησης φοροαπαλλαγών και της διατήρησης του ελέγχου των ενδο-ομιλικών τιμολογήσεων μέσω της επιβολής νέων κανόνων και περιορισμών. Τα μέτρα αυτά εκτιμάται ότι θα αυξήσουν σημαντικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. Θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των φορολογητέων καθαρών κερδών των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

5 «Εκλογίκευση» του συστήματος φορολόγησης των εισοδημάτων που προέρχονται από ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή από μισθώματα, υπεραξίες μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τόκους καταθέσεων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ρέπος κ.λπ. Οπως επισημαίνει το ΔΝΤ, το καθεστώς φορολογίας των εισοδημάτων αυτών είναι περίπλοκο.

6 Ανασυγκρότηση φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού μηχανισμού το καλοκαίρι η οποία θα συνοδευτεί με καταργήσεις και συγχωνεύσεις εφοριών. «Δεν θέλω ο πολίτης να πηγαίνει στις ΔΟΥ, δεν έχει δουλειά ο πολίτης να πηγαίνει στις ΔΟΥ. Ο πολίτης πρέπει να πηγαίνει στην Τράπεζα, να πηγαίνει στο ΚΕΠ. Αυτή η επαφή του πολίτη με τη ΔΟΥ, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να μειωθεί η ανάγκη του να πηγαίνει στις εφορίες και άρα να πάμε σε μία λογική συγχώνευσης, σε μία λογική ελέγχων με άλλο τρόπο από απόσταση. Ελέγχων με αυστηρά κριτήρια που έχουν να κάνουν με κριτήρια κινδύνου και ούτω καθ’ εξής, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες», δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσνταντίνου δίνοντας μία πρόγευση για τις αλλαγές που σχεδιάζονται.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

Τριετές σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ετοιμάζει και θα παρουσιάσει μέχρι το τέλος Μαρτίου η κυβέρνηση. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής αποτελεί επιταγή του Μνημονίου,περιλαμβάνει άξονες, ετήσιες ή και εξαμηνιαίες δράσεις και μέτρα και στόχους με ποσοτικούς και ποιοτικούς μετρήσιμους δείκτες για:

1 Προληπτικούς και τακτικούς ελέγχους των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών.

2 Τη σύλληψη φορολογητέας ύλης μέσω προγράμματος τεκμηρίων και πόθεν έσχες και εντοπισμού προσαυξήσεων περιουσίας που υποκρύπτουν αδήλωτα εισοδήματα.

3 Την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

4 Τη βελτίωση και επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των βεβαιωθέντων εσόδων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

5 Την αναγνώριση, ταξινόμηση, κατάταξη, μεταχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στα θέματα:

α) του ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων,
β) της άμεσης φορολογίας,
γ) της φορολογίας κεφαλαίου.

6 Την εισαγωγή κριτηρίων για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων στα πεδία της φορολογίας και την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου για ομάδες φορολογούμενων, στους οποίους παρατηρείται μεγάλο ποσοστό φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής, καθώς και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο των ενδο-ομιλικών συναλλαγών.

7 Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των πληροφοριών και στοιχείων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αμοιβαία διοικητική και δικαστική συνδρομή, των κρατών μελών της Ε.Ε., τρίτων χωρών, χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου ή Συμβάσεις Ανταλλαγής Πληροφοριών καθώς και από διεθνείς υπηρεσίες και οργανισμούς.

8 Εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης