Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες αλλαγές σε συντάξεις και μισθούς ζητά η τρόικα

25 Φεβρουάριος 2011
  • Σήμα για αλλαγές στα εργασιακά μέχρι τον Ιούλιο και στο ασφαλιστικό έως το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση προόδου
«Κλειδί» για τις τυχόν νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό (δηλ. την αύξηση πάνω από τα 65 του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης) θα είναι η μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να γίνει στο σύστημα των επικουρικών συντάξεων μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και να ισχύσει από την 1/1/2012 για όλους. Στο πακέτο των μέτρων που ζητείται να ληφθούν για να περιοριστεί η γενική συνταξιοδοτική δαπάνη κάτω από το 2,5% του ΑΕΠ έως το 2060, εντάσσονται, ειδικότερα:

Η μείωση των επικουρικών ταμείων μέσω συγχωνεύσεων.

Η μείωση των επικουρικών συντάξεων, όπου υπάρχουν ελλείμματα.

Σύνδεση των εισφορών με τις παροχές.

Η μείωση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών (θα παραμείνει μόνο το 10% των εργαζομένων) και η εφαρμογή της από την 1η Ιουλίου.

Μισθοί - ωράρια
Η Ε.Ε. διαπιστώνει πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί στο «μέτωπο» των εργασιακών σχέσεων και ζητά:

Περιορισμό της επέκτασης των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων στα μη μέλη των οργανώσεων. Όπως τονίζεται, η συστηματική επέκταση των συμβάσεων αυτών ακυρώνει το στόχο που είναι η εκτεταμένη υπογραφή ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων.

Αρση των εμποδίων για τη σύναψη ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένου και του (γνωμοδοτικού) ρόλου του ΣΕΠΕ.

Νέο νόμο που θα διευκολύνει την εργασία με συμβόλαια ορισμένου χρόνου (χωρίς αποζημίωση στη λήξη τους).

Μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας ανά επιχείρηση (με στόχο τον περιορισμό των υπερωριών).

Πηγή Ημερησία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης