Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναπτυξιακό πρόγραμμα Jeremie για Μικρομεσαίους

24 Φεβρουάριος 2011
«Σήμερα, στέλνουμε ένα μήνυμα σαφές και ξεκάθαρο: Πλέον, οι δημόσιοι πόροι θα εντάσσονται σε ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο και σχεδιασμό και θα διοχετεύονται με τρόπο στοχευμένο και αποδοτικό, ώστε να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας».

Αυτό  υπογράμμισε προχθές  ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. H εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με την ευκαιρία της έναρξης των πρώτων συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων του Ταμείου Κεφαλαίου JEREMIE, για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank.

Ο κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης επισήμανε ότι η επιτάχυνση της αξιοποίησης αυτής της σημαντική πρωτοβουλίας «θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και τη ρευστότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «Υπολογίζεται ότι σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από 95% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και της απασχόλησης. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν αποτελεί απλά μονόδρομο, αλλά οδηγό επιβίωσης για την ελληνική οικονομία».

Στη συνέχεια ο υπουργός παρουσίασε τα καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα του JEREMIE, τα οποία αφορούν στα εξής:
1.    Νέα Επιχειρηματικότητα. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκ. € και αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000 € σε μικρές και πολύ μικρές νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό μέχρι 50 άτομα. Αιτήσεις για ευνοϊκή δανειοδότηση, με επιτόκιο που ξεκινά κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, μπορούν να γίνονται από σήμερα, 22 Φεβρουαρίου.
2.    Μικροδάνεια. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκ € και αφορά χορήγηση δανείων έως 25.000 €, με όρους αντίστοιχους του πρώτου προϊόντος, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Το προϊόν θα διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Απρίλιο.
3.    Ψηφιακή Στρατηγική. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 180 εκ € και αφορά χορήγηση δανείων έως 500.000 € σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 250 άτομα, που θα κάνουν επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το προϊόν αυτό υπολογίζεται ότι θα βοηθήσει 2.000 περίπου επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές και θα διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Μάιο.
 Επίσης ο κ. Χρυσοχοϊδης πρόσθεσε ότι το επόμενο τρίμηνο θα ακολουθήσουν στοχευμένες προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω από 30 εκατ. ευρώ, για προϊόντα επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital), που αποσκοπούν στη στήριξη επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, νέες ή υφιστάμενες, οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα.
3) Τι είναι το πρόγραμμα  JEREMIE;

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙE “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις”, αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Οι “κοινοί” πόροι της πρωτοβουλίας δύνανται να προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Δεν αποκλείεται και η χρήση αμιγώς ιδιωτικών κεφαλαίων (π.χ από το χρηματοπιστωτικό σύστημα), εάν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

1.    Ποιος είναι ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας;

Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π – αλλά, όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία προστίθενται και ιδιωτικά κεφαλαία, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εργαλείων. Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι επιστρεπτέες, επιτρέπει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές.

Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προωθεί τη δημιουργία μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Κύριο χαρακτηριστικό των μηχανισμών αυτών αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων, η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.

2.    Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών;

•    Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων).
•    Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).
•    Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Όμιλο της ΕΤΕπ.
•    Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσοτέρων του ενός ταμείων.

 3.Ποια είναι τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Πρωτοβουλίας;

Το πρώτο προϊόν, για το οποίο μπορούν να απευθύνονται από σήμερα οι επιχειρήσεις στις τράπεζες, έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 60 εκατ. θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα άλλα 60 από τις 2 τράπεζες που έχουν επιλεγεί. Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά χορήγηση δανείων έως 100 χιλιάδες ευρώ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό το πολύ έως 50 άτομα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υπό ίδρυση ή νέο ιδρυθείσες, να λειτουργούν δηλαδή το πολύ μέχρι 3 χρόνια από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης. Τα δάνεια θα παρέχονται για επένδυση και επέκταση της επιχείρησης, με περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και περιόδου χάριτος. Τα δάνεια θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκά, αφού τα επιτόκια θα ξεκινούν κάτω από 3%. Στην ουσία δίνεται η δυνατότητα για ευνοϊκά δάνεια προς νέους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους επιχειρηματίες, σε πολλές περιπτώσεις και με μειωμένες εξασφαλίσεις.

Επιπλέον έχει εγκριθεί ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν, το οποίο θα αφορά στη χορήγηση μικροπιστώσεων συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ( 30 εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης και 30 εκ. ευρώ από τράπεζες). Το δεύτερο  προϊόν αφορά στη χορήγηση δάνειων έως 25.000 ευρώ, με όρους αντίστοιχους του πρώτου προϊόντος, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των τραπεζών είναι σε εξέλιξη και μέχρι τον Απρίλιο θα είναι και αυτό στην αγορά.

Ακόμη, δημοσιεύθηκε την προηγούμενη βδομάδα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άλλο ένα προϊόν του JEREMIE που εντάσσεται στο πλαίσιο της ψηφιακής μας στρατηγικής. Το συγκεκριμένο προϊόν, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκ ευρώ, συγχρηματοδοτείται με ποσό 90 εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 90 εκ ευρώ θα συνεπενδυθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν. Θα παρέχει δάνεια μέχρι και 500 χιλιάδες ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό έως 250 άτομα. Θα αφορά επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και επιχειρήσεις του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που θα επενδύουν στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Με τις επενδύσεις αυτές περίπου 2000 επιχειρήσεις θα μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.
 
Τέλος, ακολουθούν το επόμενο τρίμηνο και στοχευμένες προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE περισσότερα από 30 εκ. για προϊόντα επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital), στοχευμένα στη στήριξη επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, νέες ή υφιστάμενες, που αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα. Τα παραπάνω προϊόντα Venture Capital θα εστιαστούν σε κεφάλαια σποράς  (Seed capital) και εκκίνησης (Early Stage) και στόχος είναι πέρα από αυτή καθ’ αυτή την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων, να ενισχυθεί και το οικοσύστημα του Venture Capital στην Ελλάδα.

 
Προϊόν: Νέα Επιχειρηματικότητα
   
Προϋπολογισμός
120 εκ €
60 εκ € δημόσια δαπάνη + 60 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ολοκληρώθηκε η επιλογή των τραπεζών – στην αγορά από 22 Φεβρουαρίου 2011   
Αφορά
Χορήγηση πιστώσεων (έως 100.000 €) σε ΜμΕ που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό έως 50 άτομα

Προϊόν: Μικροδάνεια

Προϋπολογισμός
60 εκ €
30 εκ € δημόσια δαπάνη + 30 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες)   
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιλογή τραπεζών
-    στην αγορά τον Απρίλιο του 2011   
Αφορά
Χορήγηση μικροπιστώσεων σε ΜμΕ (έως 25.000 €) προς όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Προϊόν: Ψηφιακή Στρατηγική

Προϋπολογισμός
180 εκ €
90 εκ € δημόσια δαπάνη + 90 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Σε εξέλιξη η προκήρυξη για επιλογή τραπεζών
-    στην αγορά τον Μάιο του 2011
Αφορά
Δανειοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στον Τομέα Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΓενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία ΕπικοινωνίαςWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης