Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ελληνικό χρέος το 2010 έφθασε στο 147% του ΑΕΠ

22 Φεβρουάριος 2011
ΣTA 340,27 δισ. ευρώ (ή στο 147% του ΑΕΠ) διαμορφώθηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στις 31.12.2010, από 336,8 δισ. ευρώ στις 30.6.2010. Σε σχέση με το 2009 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 42 δισ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου διαμορφώθηκαν στα 7,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2010 από 11,1 δισ. που ήταν τρεις μήνες νωρίτερα, ενώ οι εγγυήσεις του Δημοσίου «αυξήθηκαν» τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες και διαμορφώθηκαν στα 25,9 δισ. ευρώ, από 24,7 δισ. που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010.

Η Ελλάδα θα πρέπει να εξοφλήσει χρέος 149,5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Yπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα εκταμίευσε την πρώτη δόση, αξίας 500 εκατ. ευρώ, του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σκοπό να χρηματοδοτήσει τα έργα του ΕΣΠΑ.

Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος του 2010 έφτασε στα 340,27 δισ. ευρώ. Το 70,7% αφορούσε δάνεια σταθερού επιτοκίου και το 29,3% δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Παράλληλα, το 84% του χρέους στα τέλη Δεκεμβρίου ήταν διαπραγματεύσιμο, ενώ το 16% δεν διαπραγματευόταν.

Από τα 340,27 δισ. ευρώ, το 98,2% αφορά δανεισμό σε ευρώ και μόλις το 1,8% νομίσματα εκτός της ζώνης του ευρώ.

Από τους τίτλους που έχει εκδώσει το Eλληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010, το 52,5% είναι ομόλογα σταθερού επιτοκίου, το 5,8% ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου και το 41,7% έντοκα γραμμάτια.

Πηγή Express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης